TP.HCM ban hành Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại doanh nghiệp

17:57' - 07/04/2020
BNEWS Tp. Hồ Chí Minh đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Nhằm triển khai hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Tp. Hồ Chí Minh đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Bộ chỉ số có 10 chỉ số thành phần gồm: số lượng công nhân làm việc tập trung của doanh nghiệp; mật độ người lao động làm việc ở các phân xưởng; bình quân trên 1m2 mặt bằng phân xưởng; người lao động có rửa tay, có xịt nước sát khuẩn trước khi vào và ra khỏi phân xưởng; tỷ lệ công nhân có đeo khẩu trang khi làm việc; số công nhân được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào phân xưởng; khoảng cách công nhân ở nhà ăn; số công nhân đi làm bằng xe đưa rước; số khu vực (địa điểm đón, trả công nhân) công nhân ở trước khi đi làm (mỗi khu vực cách nhau từ 3 km trở lên); công ty phát khẩu trang cho công nhân hàng ngày hoặc phát đủ khẩu trang giặt được; công ty có làm ca đêm (trừ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, diện nước, nhiên liệu và trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19).
Theo Bộ chỉ số, doanh nghiệp sẽ được chấm theo thang điểm tối đa 10 điểm cho mỗi chỉ số thành phần tương ứng với mức độ rủi ro cao nhất, 1 điểm tương ứng với mức độ rủi ro thấp nhất. Cách tính điểm là lấy điểm cộng của 10 chỉ số thành phần chia cho 100.
Nếu chỉ số điểm bằng 10% đồng nghĩa với rất ít rủi ro thì doanh nghiệp được hoạt động. Chỉ số dưới 30% thì được đánh giá là rủi ro thấp, doanh nghiệp được hoạt động nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục hạn chế ở chỉ số thành phần nào cao nhất. 

Từ 30% đến dưới 50% là rủi ro lây nhiễm trung bình, doanh nghiệp có thể được phép hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào từ 7 điểm trở lên. Từ 50% đến dưới 80% là rủi ro lây nhiễm cao, phải có giải pháp giảm rủi ro mới được hoạt động. Từ 80% đến 100% là rủi ro lây nhiễm rất cao,  không được hoạt động.
Để triển khai Bộ chỉ số này, UBND Tp. Hồ Chí Minh đã giao Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai đến tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và trên địa bàn các quận, huyện để các đơn vị tự đánh giá theo Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; gửi kết quả tự đánh giá cho Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chậm nhất là ngày 8/4.
Trên cơ sở tự đánh giá của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát, báo cáo Sở Y tế tiến hành kiểm tra, đánh giá đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Đồng thời, Sở Y tế thành phố kiểm tra, rà soát việc tự đánh giá của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất không đảm bảo phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.
>>>Nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp xây dựng giảm


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục