Nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp xây dựng giảm

11:49' - 06/04/2020
BNEWS Các doanh nghiệp ngành xây dựng dự báo, quý II/2020, nhu cầu sử dụng lao động nói chung tiếp tục có xu hướng giảm so với quý I.

Số liệu khảo sát từ Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp xây dựng trong quý I/2020 có xu hướng giảm so với quý trước đó. Trong số các doanh nghiệp xây dựng tham gia khảo sát, có 23,6% doanh nghiệp nhận định nhu cầu sử dụng lao động tăng, 56,3% đánh giá giữ ổn định và 20,1% giảm. 

Nhu cầu sử dụng lao động của ngành xây dựng cũng khác nhau giữa các loại hình doanh nghiệp. Khu vực doanh nghiệp nhà nước có 29,4% nhận định nhu cầu tăng, 56,5% giữ ổn định và 14,1% giảm. Trong khi đó, tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 24,1% nhận định tăng, 55,5% giữ ổn định và 20,4% giảm. Khu vực doanh nghiệp FDI là 16,5% đánh giá tăng, 65,2% giữ ổn định và 18,3% giảm.
Các doanh nghiệp ngành xây dựng dự báo, quý II/2020, nhu cầu sử dụng lao động nói chung tiếp tục có xu hướng giảm so với quý I/2020. Điều này phản ánh rõ, trước những khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp có xu hướng thu gọn quy mô sản xuất và cắt giảm lao động để giảm chi phí sản xuất.
Ngành xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng có dự báo khả quan hơn các ngành hoạt động xây dựng còn lại về nhu cầu sử dụng lao động trong quý II/2020 với 23,5% doanh nghiệp dự báo quy mô lao động tăng, 53,2% giữ ổn định và 23,3% giảm.

Tỷ lệ này của các doanh nghiệp xây dựng nhà các loại lần lượt tương ứng: 22,6% tăng, 52,7% giữ ổn định và 24,7% giảm; các doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng có 17,9% tăng, 58,8% giữ ổn định và 23,3% giảm.
Kết quả khảo sát quý I/2020 cũng phản ánh, tỷ lệ lao động thường xuyên trong các doanh nghiệp hoạt động xây dựng có xu hướng giảm hơn so với quý IV/2019, chiếm 42,0% trong tổng số lao động sử dụng trong doanh nghiệp và có sự khác biệt giữa các loại hình doanh nghiệp.
Khu vực doanh nghiệp FDI có tỷ lệ lao động thường xuyên ổn định hơn, chiếm 79,2%; tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp nhà nước là 60,1% và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 39,8%.
Doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng có tỷ lệ lao động thường xuyên cao nhất với 57,8%; doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng là 46,8% và doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 33,5%.
Trong khi đó, tỷ lệ lao động thời vụ trong các doanh nghiệp xây dựng lại có xu hướng tăng, chiếm 58% trong tổng số lao động của doanh nghiệp.
Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có tỷ lệ lao động thời vụ cao nhất với 60,2% tổng số lao động của doanh nghiệp; tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp nhà nước là 39,9% và khu vực doanh nghiệp FDI là 20,8%.
Nhu cầu sử dụng lao động thời vụ giữa các ngành hoạt động xây dựng cũng khác nhau.

Cụ thể, doanh nghiệp xây dựng nhà các loại có nhu cầu sử dụng lao động thời vụ cao hơn, chiếm 66,5% tổng số lao động; tỷ lệ này của các doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng là 53,2% và doanh nghiệp hoạt động chuyên dụng là 42,2%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục