TP.HCM đặt mục tiêu tất cả hộ nghèo được tiếp cận tín dụng chính sách

15:18' - 26/05/2020
BNEWS Đây là mục tiêu được UBND Tp. Hồ Chí Minh xác định nhằm đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Tp. Hồ Chí Minh phấn đấu tất cả hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố cung cấp.

Đây là mục tiêu được UBND Tp. Hồ Chí Minh xác định nhằm đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.
Cùng với đó, UBND thành phố phấn đấu thực hiện dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt khoảng từ 10% đến 15%; tỷ lệ nợ quá hạn ở mức dưới 1,0%/tổng dư nợ; đơn giản hóa thủ tục, tiêu chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ theo lộ trình của Ngân hàng Chính sách Xã hội.
Để thực hiện mục tiêu trên, UBND Thành phố tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động tại Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện tối đa để người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng Chính sách Xã hội một cách an toàn, thuận lợi; hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ, hội nhập với hệ thống ngân hàng trên địa bàn; ứng dụng tin học chuyên sâu vào hoạt động quản lý, điều hành tại chi nhánh và hỗ trợ cho Ban đại diện các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong công tác nắm bắt tình hình, chỉ đạo hoạt động của cơ sở.
Cùng với đó, tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh để ngày càng phát huy hiệu quả hoạt động, đảm bảo an toàn vốn; phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.
Để phù hợp với tình hình đặc điểm tại thành phố, UBND Tp.Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Chính phủ xem xét mở rộng đối tượng thụ hưởng của chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với đối tượng là hộ có mức sống trung bình và nâng mức cho vay từ 2,5 triệu đồng lên mức 3,5 triệu đồng/tháng để phù hợp với mức tăng học phí và biến động giá cả thị trường.
UBND Tp. Hồ Chí Minh cũng kiến nghị cần có cơ chế khoanh nợ hoặc kéo dài thời gian trả nợ từ 3 đến 5 năm cho những trường hợp hộ gia đình vay vốn học sinh, sinh viên đã hết thời gian gia hạn nợ và có đơn đề nghị trả nợ dần, được chính quyền địa phương xác nhận về hoàn cảnh gia đình và học sinh, sinh viên ra trường chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định, không phù hợp với ngành học, không có thu nhập để phụ giúp gia đình trả nợ.
Cùng với đó, bổ sung chính sách cho vay ưu đãi đối với các hộ dân trên địa bàn thị trấn (thuộc huyện), các phường (thuộc quận) còn sản xuất nông nghiệp có nhu cầu được vay vốn để xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và sửa chữa các công trình nước sạch, công trình vệ sinh...
Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội Tp. Hồ Chí Minh, đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại ngân hàng đạt 3.358 tỷ đồng, tăng 1.120 tỷ đồng (gấp 1,5 lần) so với thời điểm cuối năm 2014.
Nguồn vốn nhận ủy thác cho vay tại địa phương là 1.687 tỷ đồng, tăng 1.367 tỷ đồng, tăng 4,32 lần so với thời điểm cuối năm 2014, chiếm 50,25% tổng nguồn vốn gồm nguồn vốn từ cấp quận, huyện là 173 tỷ đồng, tăng 166 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2014, nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư của các chủ đầu tư khác là 165 tỷ đồng, tăng trên 13 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2014.
Từ cuối năm 2014 đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách được đưa đến 100% khu phố, ấp trên địa bàn thành phố, giúp hơn 263.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn với doanh số cho vay đạt 5.876 tỷ đồng và doanh số thu hồi nợ đạt 4.088 tỷ đồng.

Điều này góp phần giúp cho gần 72.000 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo giai đoạn 2014 - 2015 và 2016 - 2018; giải quyết việc làm cho gần 123.600 lao động; giúp trên 17.300 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập…/.

>>>Hiệu quả từ những chương trình tín dụng, cho vay nhà ở xã hội

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục