1. >

Tp. Hồ Chí Minh lấy đột phá về thể chế, sáng tạo làm nền tảng phát triển

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 2/1, UBND Tp. Hồ Chí Minh tổ chức triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2018.

Tp. Hồ Chí Minh lấy đột phá về thể chế, sáng tạo làm nền tảng phát triển

Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Năm 2018, Tp. Hồ Chí Minh đề ra chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa GRDP đạt 8,3 - 8,5%.

Trên cơ sở đó, ngành nông nghiệp phải tăng ít nhất 6,3%, công nghiệp xây dựng tăng 7,9%, dịch vụ tăng 8%.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 376.780 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa là 256.210 tỷ đồng, thu từ dầu thô 12.570 tỷ đồng và từ hoạt động xuất nhập khẩu là 108.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho rằng, đây là nhiệm vụ rất nặng nề trong điều kiện quy mô nền kinh tế thành phố ngày càng lớn.

Ngoài ra, thành phố phải phấn đấu thu ngân sách đạt 376.780 tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm 2017, nghĩa là bình quân mỗi ngày thu ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2018, bên cạnh các giải pháp đã đề ra, thành phố cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị.

Do đó, lãnh đạo thành phố xác định quan điểm lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Thành phố sẽ xử lý nghiêm, điều chuyển công tác đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị có vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, với Kết luận 21 của Bộ Chính trị cũng như Nghị quyết 54 của Quốc hội, Tp. Hồ Chí Minh đã có nhiều cơ sở và nền tảng tốt để phát triển trong năm 2018.

Để nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế, thành phố cần phát huy sự sáng tạo và đầu tư cho khoa học công nghệ như xây dựng đề án hình thành Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao của thành phố.

Đồng thời, thực hiện nhiều giải pháp để khuyến khích, đẩy mạnh và hình thành phong trào khởi nghiệp sáng tạo của thành phố.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, Tp. Hồ Chí Minh có thể lựa chọn chủ đề cũng là nền tảng thực hiện trong năm 2018 và 2019 là “Đột phá về thể chế, trách nhiệm của lãnh đạo, sáng tạo và giám sát của nhân dân, doanh nghiệp”.

Trong đó, “đột phá về thể chế” đã có Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Đảng về hoàn thiện thể chế và cùng với đó người lãnh đạo các cấp phải xem xét, chịu trách nhiệm trong công việc của mình.

Để tạo nguồn vốn, thu hút nguồn lực cho thành phố phát triển, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trước hết phải quy hoạch tốt thành phố, nhất là quy hoạch khu công nghệ cao, khu công nghiệp, quy hoạch về giao thông và xây dựng để thu hút vốn đầu tư.

Ngoài ra, Thành phố cần chú trọng phương thức hợp tác công tư, trong đó tuyến đường Vành đai 3 dự kiến sẽ là mô hình chuẩn đầu tiên theo phương thức này với vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đưa ra các giải pháp khác để thu hút nguồn lực đầu tư như chuyển đầu tư xây dựng nhà máy sang mua dịch vụ; phát huy nguồn vốn từ quỹ đất, đấu giá đất.

Đồng thời, thực hiện đấu thầu dự án thay cho chỉ định thầu để giảm chi phí, nâng chất lượng dự án; nghiên cứu tăng một số loại thuế, phí phù hợp.

Bên cạnh đó, giảm thất thu ngân sách và tăng thu hợp lý, trong đó chú trọng chống thất thu thuế (khuyến khích không dùng tiền mặt); vay vốn ngân hàng, phát hành trái phiếu…

Trong năm 2018, UBND Tp. Hồ Chí Minh sẽ tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội với phương châm “quyết liệt, đồng bộ và sáng tạo”.

Trong đó, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như kêu gọi các dự đầu tư theo hình thức BT; đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tập trung các nguồn lực triển khai Đề án đô thị thông minh; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử phục vụ tốt nhất quá trình triển khai đô thị thông minh…/.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Từ ngày 1/7/2020, các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp tính theo lương cơ sở sẽ đồng loạt tăng, trong đó, đáng chú ý là tăng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

ncif