1. >

Transimex sắp trả cổ tức tiền và cổ phiếu tỷ lệ 25%

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty Transimex (TMS) thông báo triển khai việc trả cổ tức năm 2018 tổng tỷ lệ 25%.

Transimex sắp trả cổ tức tiền và cổ phiếu tỷ lệ 25%

Trong đó, công ty sẽ trả cổ tức tiền mặt dự kiến vào quý IV tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Đồng thời, Transimex sẽ phát hành 8,23 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cổ phiếu, ứng tỷ lệ 15% vốn điều lệ với thời gian thực hiện trong quý IV.

Nguồn thực hiện đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Từ ngày 1/1/2020, người lao động làm việc ở các doanh nghiệp theo chế độ hợp đồng lao động sẽ được tăng lương từ 150.000-240.000 đồng so với năm 2019.

ncif