Trí thức trẻ của Dự án 600 phó chủ tịch xã phải được tin tưởng bố trí đúng

15:44' - 29/08/2017
BNEWS Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý phải chọn nguồn và tạo nguồn thật tốt, phải là trí thức trẻ có tâm huyết, nhiệt tình, hoài bão, hăng hái xung phong, đặt hết tâm trí, lòng nhiệt tình để cống hiến.
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Sáng 29/8, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo (Dự án 600 Phó Chủ tịch xã). Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương và 300 trí thức trẻ tham dự.
*Gần 40% trí thức trẻ được bố trí làm công chức xã
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, đầu tháng 10/2012, Bộ Nội vụ đã hoàn thành công tác tuyển chọn đội viên Dự án của 20 tỉnh với tổng số 580 đội viên. Các cấp ủy, chính quyền địa phương ủng hộ và đồng thuận chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc thu hút trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch xã thuộc các huyện nghèo trong cả nước. Đây là nguồn nhân lực trẻ để giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Các đội viên đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; trực tiếp tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó bản thân các đội viên cũng nâng cao được phẩm chất và năng lực công tác; đa số đội viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dự án đã góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trẻ trong cả nước.
Trong 5 năm qua, đã có 351 đội viên chủ động tham mưu, đề xuất và trực tiếp triển khai được 834 chương trình, kế hoạch, đề án, mô hình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, trong đó có 822 đề án, mô hình được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá đã mang lại hiệu quả. Điển hình là mô hình trồng cây sâm Ngọc Linh, cây dược liệu của đội viên Đinh Hồng Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) đã giúp người dân trong vùng thoát nghèo; đề án xây dựng Hệ thống nước sạch sinh hoạt xã Ba Điền do đội viên Nguyễn Anh Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Điền (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) triển khai, đến nay vẫn duy trì tốt, góp phần đẩy lùi bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân…
Thông qua việc triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, sáng kiến, mô hình, dự án đã nâng cao thu nhập cho người dân, thay đổi nhận thức của người dân trong việc thay đổi phong tục, tập quán sản xuất, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa; đồng thời góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Tính đến 30/6/2017, có 564 đội viên đủ điều kiện để bố trí công tác sau khi kết thúc Dự án, tuy nhiên có 4 đội viên không có nguyện vọng tiếp tục công tác tại địa phương. Sau khi kết thúc Dự án, các tỉnh đã bố trí công tác được 412/560 đội viên (chiếm 73,57%). Trong đó, có 217 đội viên (chiếm 38,75%) được bố trí làm công chức cấp xã; có 13 đội viên (chiếm 2,32%) được bố trí làm Chủ tịch UBND xã; 17 đội viên (chiếm 3,04%) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội phụ nữ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Bí thư đoàn xã; 68 đội viên (chiếm 12,14%) tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã; có 86 đội viên (chiếm 15,26%) được bố trí công tác tại các phòng, ban chuyên môn ở cấp huyện; 11 đội viên (chiếm 1,96%) được bố trí công tác tại các sở, ban, ngành ở cấp tỉnh. Còn 148 đội viên của 26 huyện thuộc 9 tỉnh chưa được bố trí công tác.
Vẫn còn một số tỉnh chậm triển khai thực hiện việc rà soát biên chế, sắp xếp và bố trí đội viên Dự án theo ý kiến kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 06-TB/TW và văn bản số 2436/BNV-CTTN của Bộ Nội vụ. Mặt khác, một số tỉnh còn chưa thực hiện tốt công tác quy hoạch gắn với công tác bố trí, sử dụng đội viên Dự án.
* Chọn nguồn và tạo nguồn thật tốt
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vị trí, vai trò của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương đào tạo, bồi dưỡng thanh niên. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn coi trọng việc trọng dụng tài năng trẻ, từng bước thực hiện có tính đột phá trong bố trí cán bộ trẻ trên các lĩnh vực. Thủ tướng đã phê duyệt Dự án 600 Phó Chủ tịch xã nhằm tăng cường nguồn lực có trình độ, giúp cấp ủy, chính quyền xã thuộc các huyện nghèo thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững. Điều này thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Chính phủ đối với thế hệ trẻ, những người được đào tạo cơ bản, có lòng nhiệt tình, hăng hái xung phong đến các xã nghèo ở các huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, tham gia xây dựng quê hương đất nước, thực hiện chiến lược xóa đói, giảm nghèo.
Dự án cũng nhằm đào tạo nguồn lực cán bộ bổ sung cho các cấp lãnh đạo, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút trí thức trẻ. Các đội viên đã hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dự án đã tạo ra cơ hội để đội ngũ trí thức trẻ có môi trường rèn luyện, trải nghiệm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, hình thành đội ngũ công chức trẻ năng động, sáng tạo, gương mẫu, chủ động tích cực và trăn trở cùng chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.
Chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng tới các đội viên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, Thủ tướng quan tâm, đánh giá cao kết quả đạt được của các đội viên thời gian qua; mong các trí thức trẻ tiếp tục phát huy thành quả đạt được, cống hiến nhiều hơn nữa, xung phong về các xã khó khăn của các huyện nghèo để góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương, tạo lực mới cho các vùng khó khăn.
Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương tinh thần nhiệt huyết của 580 đội viên Dự án và những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua; tin tưởng các trí thức trẻ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Phó Thủ tướng cũng chỉ ra bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của đội viên; chưa quan tâm đúng mức, chưa coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho địa phương, chưa tin tưởng và mạnh dạn giao việc và bố trí đội viên vào các chức danh lãnh đạo quản lý. Còn gần 40% đội viên dự án bố trí làm công chức chuyên môn ở cấp xã. Một số đội viên còn thiếu kinh nghiệm trong xử lý công việc.
Để tiếp tục phát huy đội ngũ trí thức trẻ có chất lượng này, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ, các bộ, ngành liên quan và các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đã đặt ra, thực hiện tốt chủ trương của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã. Việc bố trí cán bộ, trí thức trẻ phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nguồn lực của địa phương yếu thì phải có chính sách thu hút cán bộ, nhất là trí thức trẻ về tham gia cống hiến, sáng tạo. Dự án kết thúc, địa phương phải có chính sách bố trí sử dụng tốt hơn nhưng cũng phải có chính sách tiếp tục thu hút trí thức trẻ về cống hiến.
Phó Thủ tướng lưu ý phải chọn nguồn và tạo nguồn thật tốt, phải là trí thức trẻ có tâm huyết, nhiệt tình, hoài bão, hăng hái xung phong, đặt hết tâm trí, lòng nhiệt tình để cống hiến. Từ đó, Đảng, Nhà nước tiếp tục đào tạo, quy hoạch, đánh giá đúng, bố trí đúng, cung cấp nguồn cán bộ cho xã, các đoàn thể, tổ chức cơ quan ở các cấp. Chú trọng tuyển lựa, tạo điều kiện cho con em của địa phương có trình độ đại học được thu hút, quy hoạch vào các vị trí, đặc biệt là vị trí Phó Chủ tịch xã. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ có chương trình đào tạo sát thực tế đối với các cán bộ trẻ.
Với các trí thức trẻ của Dự án, Phó Thủ tướng lưu ý phải được tin tưởng bố trí đúng, theo dõi, kèm cặp, thường xuyên đánh giá, phải giải được bài toán đầu ra. Tỉnh nào còn biên chế, phải ưu tiên bố trí cho số cán bộ trẻ này. Nếu hết biên chế, giải quyết theo bài toán “2 ra, 1 vào” (2 người ra khỏi biên chế, 1 người vào), kiến nghị, đề xuất Bộ Nội vụ bổ sung biên chế. Các sáng kiến của đội ngũ trí thức trẻ phải được trân trọng và biến thành hiện thực.
Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở các trí thức trẻ đã được bố trí công tác phải luôn gương mẫu, đi đầu, chấp hành tốt sự phân công của các cấp có thẩm quyền, nâng cao bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện, xây dựng phong cách của người cán bộ “trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân”.
Nhân dịp này, Bộ Nội vụ đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 88 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Dự án 600 Phó Chủ tịch xã./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục