Triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc do dịch COVID-19

11:14' - 12/05/2020
BNEWS Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Sơn Tây đang triển khai Chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc do ảnh hưởng của "đại dịch" COVID-19.

Chương trình trên được thực hiện theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trên cơ sở đó, ngày 27/4/2020, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã ban hành văn bản số 2129/HD-NHCS về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Để thực hiện Chương trình trên, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Sơn Tây đang phối hợp với phòng Lao động thương binh và xã hội thị xã Sơn Tây rà soát, lập danh sách các công ty, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 để UBND thị xã thẩm định và trình UBND thành phố Hà Nội quyết định phê duyệt.

Ông Đặng Đức Hạnh, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã Sơn Tây cho biết, sau khi có quyết định của Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện vay vốn trên Cổng dịch vụ công, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã sẽ căn cứ vào đề nghị vay vốn của các doanh nghiệp và hướng dẫn của NHCSXH cấp trên để cho vay đối với doanh nghiệp đó.

Cụ thể, mức cho vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong 03 tháng (từ tháng 4/2020 đến hết tháng 6/2020). Lãi suất cho vay: 0%/năm; Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm. Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng.  Thời gian giải ngân cho người sử dụng lao động được thực hiện đến hết ngày 31/7/2020.

Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Sơn Tây đã kịp thời báo cáo UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã về chương trình cho vay mới; đồng thời phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND thị xã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với NHCSXH thực hiện tốt công tác tuyên truyền, rà soát, lập danh sách các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Theo quy định người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải có các điều kiện:

Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020.

Đối tượng được cho vay phải đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.

Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

Khách hàng có tên trong danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.

Khách hàng có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động, có kế hoạch và cam kết trả nợ đầy đủ, đúng hạn./.

 


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục