1. >

Trung tâm Hành chính Công tỉnh Bình Thuận chính thức đi vào hoạt động

Facebook Share

BNEWS.VN Sự ra đời của Trung tâm Hành chính công được xem là quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận trong việc tạo bước đột phá về cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính.

Trung tâm Hành chính Công tỉnh Bình Thuận chính thức đi vào hoạt động

Sáng 2/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ khai trương đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Sự ra đời của Trung tâm Hành chính công được xem là quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận trong việc tạo bước đột phá về cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính. 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận được thành lập theo Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đang thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Thuận.

Trung tâm Hành chính công có hai chức năng chính: Là đầu mối tập trung thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan cấp tỉnh đối với các tổ chức và cá nhân; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tiếp cận môi trường đầu tư của tỉnh và thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư dự án ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Trung tâm Hành chính công thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tập trung, hướng dẫn thủ tục đầu tư tại một đầu mối là cách làm mới để nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; hỗ trợ thực hiện các thủ tục đầu tư, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, công dân; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ hành chính, nhất là các thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị; tạo ấn tượng tốt, gần gũi, thân thiện, văn minh, hiện đại khi tổ chức, công dân đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan hành chính nhà nước. 

Trung tâm Hành chính công được đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm đáp ứng yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính một cách khoa học, hiện đại, nhanh chóng, chính xác. Cung cấp công cụ chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp, chuyên môn cho cơ quan hành chính nhà nước, cho phép cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước cập nhật tiến độ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính xuyên suốt, nhất quán nhưng vẫn đảm bảo công khai, minh bạch trên môi trường mạng; đồng thời cung cấp công cụ, phục vụ công tác tổ chức, quản lý, lưu trữ khoa học, nhất quán, lâu dài hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân. 

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ đột phá để đưa Bình Thuận trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, chỉ cần đến một nơi làm được các thủ tục hành chính và ở đó người dân thực sự là đối tượng được phục vụ.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Bình Thuận đưa Trung tâm Hành chính công vào hoạt động, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân trong tỉnh, từng bước thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển đúng theo phương châm hoạt động của Trung tâm là “Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công”./. 

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia, Thủ tướng khẳng định Việt Nam là đất nước an toàn, cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững. Chính phủ đang triển khai thực hiện mục tiêu kép là không để dịch Covid-19 lây lan, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân là quan trọng nhất. Đồng thời, thực hiện mục tiêu bảo đảm sự phát triển của đất nước.

ncif