TTH chốt quyền trả cổ tức cổ phiếu 25%

07:31' - 25/08/2019
BNEWS Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 25% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới).

Với 29,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến phát hành thêm gần 7,5 triệu cổ phiếu mới, qua đó tăng vốn điều lệ lên 374 tỷ đồng.
Ngày đăng ký cuối cùng vào 30/8, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 29/8. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục