Từ 1/11, doanh nghiệp không thể "chây ì" niêm yết trên UPCoM

13:08' - 17/10/2016
BNEWS Chỉ sau 20 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần qua đấu giá, nhà đầu tư mua cổ phần qua đấu giá đã có thể giao dịch cổ phần trên thị trường UPCoM.
Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam tổ chức IPO tại HNX ngày 24/3/2016. Ảnh: HNX

Ngày 1/11 tới, Thông tư số 115/2016/TT-BTC (về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần) sẽ chính thức có hiệu lực.

Điểm đáng lưu ý nhất tại thông tư sửa đổi là quy định gắn hoạt động đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán đồng thời với đăng ký giao dịch cổ phần của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sau cổ phần hóa. Điều này có nghĩa là chỉ sau 20 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần qua đấu giá, nhà đầu tư mua cổ phần qua đấu giá đã có thể giao dịch cổ phần trên thị trường UPCoM.

Có thể nói, đây là thay đổi mang tính kỹ thuật nhưng lại tạo ra hiệu ứng lớn đối với vấn đề cổ phần hóa DNNN. Nếu như Quyết định 51/2014/QĐ-TTg đã tạo được bước tiến lớn khi bắt buộc các DNNN đưa cổ phiếu sau đấu giá vào giao dịch tập trung trên UPCoM trong vòng 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì thông tư 115/2016/TT-BTC đã tiến thêm một bước dài khi quy định đăng ký đấu giá đồng thời với đăng ký giao dịch cổ phần trên UPCOM, nghĩa là cơ chế tự động đăng ký giao dịch trên UPCoM.
Các quy định mới này đã tăng cường tính thực thi pháp luật, nhờ đó tình trạng các doanh nghiệp chây ì, né tránh việc niêm yết, đăng ký giao dịch sẽ được khắc phục mà không cần phải có các chế tài hoặc thực hiện các biện pháp cưỡng chế thực thi khác. 

Bên cạnh đó, quy định này đã bám sát tiến trình cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ. Trước đây, doanh nghiệp phải trải qua bốn giai đoạn nộp hồ sơ khác nhau từ đấu giá, đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch. Với thông tư 115/2016/TT-BTC, doanh nghiệp sẽ chỉ phải hoàn thiện một bộ hồ sơ duy nhất gửi đồng thời cho SGDCK nơi tổ chức đấu giá, VSD và HNX. Sau khi có kết quả thanh toán, SGDCK nơi tổ chức đấu giá sẽ chuyển kết quả trực tiếp cho VSD và HNX, và các cơ quan này sẽ tự động thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định để đưa cổ phiếu lên giao dịch.
Những thay đổi này còn góp phần tăng tính công khai, minh bạch của DNNN sau cổ phần hóa, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư tham dự đấu giá, từ đó tăng tính hấp dẫn của cổ phần đưa ra đấu giá, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư bên ngoài tham gia.

Những nội dung quan trọng trong Thông tư sửa đổi:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá, Sở GDCK (nơi tổ chức đấu giá) gửi VSD, HNX văn bản thông báo giá thanh toán bình quân kèm danh sách người sở hữu cổ phần trúng đấu giá đã được thanh toán.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm báo cáo UBCKNN và công bố thông tin về kết quả bán cổ phần kèm theo xác nhận của ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt đấu giá.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa, UBCKNN gửi thông báo xác nhận kết quả bán đấu giá cho DN cổ phần hóa, HNX và VSD.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo xác nhận kết quả bán đấu giá của UBCKNN, HNX đưa cổ phần vào giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên là giá thanh toán bình quân qua đấu giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục