KSA: Cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

14:27' - 10/10/2016
BNEWS Thông tin từ Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (mã chứng khoán: KSA) đã bị đưa vào diện cảnh báo.
Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Công Nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
Mã chứng khoán: KSA
Địa chỉ: Khu phố 11, Phường Bình Tân, Thị xã LaGi, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 062.356.8444 Fax: 062.356.8463
Cổ phiếu KSA được đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 14/10/2016 theo Quyết định số 406 /QĐ-SGDHCM ngày 07/10/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Lý do: Công ty vi phạm quy định về công bố thông tin, căn cứ Tiết f Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-SGDHCM ngày 23/08/2016 của SGDCK TPHCM./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục