UBND tỉnh Quảng Ninh thoái vốn tại công ty môi trường

17:54' - 25/05/2020
BNEWS Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long.
Ngày 9/6 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ bán đấu giá để thoái vốn 2.208.105 cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh, tương đương hơn 22 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 86,06% vốn điều lệ với mức giá khởi điểm 18.079 đồng/cổ phần.
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh là doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1997. Năm 2010, công ty chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần với mức vồn điều lệ là 25,6 tỷ đồng.
UBND tỉnh Quảng Ninh là cổ đông lớn của công ty và nắm giữ số cổ phần chi phối với 2.208.105 cổ phần, tương đương 86,06% vốn điều lệ.
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long. Doanh thu thuần 2 năm 2018 và 2019 đều đạt khoảng 20 tỷ đồng.
Hiện tại công ty đang quản lý và sử dụng 4 khu đất có diện tích khoảng hơn 6.000 m2 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tất cả là đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.
Giá trị doanh nghiệp được xác định để chào bán đấu giá phần vốn nhà nước tại thời điểm 30/12/2019 tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh là 39,9 tỷ đồng.
Năm 2020, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 19,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 0,63 tỷ đồng và chia cổ tức ở mức 2%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục