Ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh lưới điện truyền tải

15:59' - 26/06/2020
BNEWS Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) trong 5 năm qua (2015-2020).

Để thực hiện mục tiêu này, EVNNPT đã tập trung xây dựng và triển khai nhiều đề án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (KHCN) và công nghệ thông tin (CNTT) như Đề án: “Lưới điện thông minh của EVNNPT”, “Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại EVNNPT”;… hoàn thành xây dựng và đang tích cực triển khai Chiến lược Ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực truyền tải điện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Tổng Giám đốc EVNNPT cho biết, nhiều dự án, đề án về ứng dụng KHCN đã được triển khai trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và mang lại hiệu quả cao như: Chuyển 60,8% trạm biến áp (TBA) 220 kV sang vận hành theo tiêu chí không người trực; Ứng dụng thiết bị bay không người lái kiểm tra đường dây.

Trang bị hệ thống định vị sự cố cho 69 đường dây quan trọng; đưa vào ứng dụng hệ thống quan trắc cảnh báo sét, thiết bị giám sát bản thể máy biến áp cho 4 máy biến áp 500 kV, giám sát dầu trực tuyến cho toàn bộ các máy biến áp và kháng điện 500 kV, hoàn thành hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm; đưa vào ứng dụng phần mềm quản lý kỹ thuật.

Tổng công ty cũng xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040. Trong đó, đã hoàn thành đưa vào vận hành nhiều dự án CNTT quan trọng như xây dựng hệ thống WAN, Data Center...

Đồng thời triển khai các ứng dụng phần mềm nghiệp vụ như: Phân hệ Chấm công và phân hệ Quản lý hiệu quả công việc theo chỉ số KPIs; phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng; nâng cấp website; xây dựng kho dữ liệu dùng chung và cổng thông tin nội bộ; triển khai hệ thống E-office phiên bản 3.0; xây dựng hệ thống quản lý giám sát từ xa hệ thống truyền dẫn quang. Hiện hệ thống hạ tầng CNTT và các phần mềm nghiệp vụ luôn ổn định, an toàn, phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành của EVNNPT.

Giai đoạn 5 năm tới (2020-2025), Tổng công ty xác định tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh áp dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và điều hành sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh của EVNNPT; đồng thời tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới.

Cùng với việc xây dựng lộ trình thực hiện Chiến lược Ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực truyền tải điện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 phù hợp với các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược phát triển EVNNPT, Tổng công ty còn khẩn trương thực hiện, hoàn thành các dự án đang triển khai thuộc Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Mặt khác, Tổng công ty cũng tiếp tục đẩy mạnh triển khai áp dụng các công nghệ và thiết bị mới, hiện đại trong quản lý vận hành và đầu tư xây dựng như: Ứng dụng thiết bị bay không người lái; khảo sát, thiết kế theo công nghệ 3D; TBA không người trực; TBA số; giám sát, đánh giá tình trạng vận hành của từng thiết bị, phần tử trên lưới điện theo thời gian thực; giám sát nhiệt độ, độ võng, khả năng mang tải đường dây; xây dựng hệ thống điều khiển tích hợp TBA, hệ thống thông tin vận hành của EVNNPT...

Ngoài ra, Tổng công ty còn nâng cao năng lực quản trị CNTT, hoàn thiện hạ tầng CNTT và cơ sở dữ liệu. Đẩy mạnh ứng dụng quản lý kỹ thuật trên nền GIS; ứng dụng công cụ quản lý tài sản; ứng dụng mô hình BIM trong quản lý xây dựng và vận hành công trình; tạo dựng và sử dụng mô hình kĩ thuật số, 3D cho công việc thiết kế, thi công đến quản lý vận hành; hệ thống thông tin quản lý dịch vụ kỹ thuật.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục