VCCI đề xuất thống nhất quản lý website và app cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

18:15' - 15/12/2021
BNEWS VCCI cho rằng, cơ quan soạn thảo nên bỏ quy định này và bổ sung quy định hướng dẫn Nghị định 85/2021/NĐ-CP theo hướng liệt kê các nội dung cần có trong quy chế hoạt động để doanh nghiệp

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có đề nghị của Bộ Công Thương về việc góp ý hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng thiết bị di động.
Trên cơ sở tổng hợp các phản hồi và đề xuất từ doanh nghiệp, VCCI cho rằng, dự thảo yêu cầu một trong các hồ sơ đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử là bản quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử. Trong khi đó, Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử lại không yêu cầu thành phần hồ sơ này.
Bản thân Nghị định 85/2021/NĐ-CP chỉ giao Bộ Công Thương hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng quy chế, chứ không quy định doanh nghiệp cần đăng ký quy chế hoạt động. Như vậy, quy định này chưa thống nhất với quy định tại Nghị định và không phù hợp với quy định về văn bản quy định chi tiết tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Từ đó, VCCI cho rằng, cơ quan soạn thảo nên bỏ quy định này và bổ sung quy định hướng dẫn Nghị định 85/2021/NĐ-CP theo hướng liệt kê các nội dung cần có trong quy chế hoạt động để doanh nghiệp tham khảo và tự xây dựng.
Về hồ sơ, thủ tục đăng ký website và ứng dụng (app) cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Hiện nay, quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký về website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và app cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đang được quy định tại nhiều văn bản khác nhau là Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động. Việc này dẫn đến tình trạng doanh nghiệp thực hiện hai thủ tục riêng biệt chỉ cho hai phiên bản khác nhau của cùng một dịch vụ là web và app.
Do vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký theo hướng đồng nhất các nội dung đăng ký trùng lặp và cho phép doanh nghiệp chỉ cần đăng ký bổ sung phát hành phiên bản web/app (nếu đã có đăng ký cung cấp phiên bản app/web trước đó)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục