VCCI góp ý hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi hướng dẫn thi hành Luật Du lịch

19:29' - 03/11/2021
BNEWS VCCI, để tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp, đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh thời hạn từ 7 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc

 

Phản hồi đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc góp ý hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, để bổ sung cho Điểm a Khoản 3 Điều 6 của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL, dự thảo sửa đổi đã rút ngắn thời hạn hoàn tiền ký quỹ sau khi bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 60 ngày xuống còn 30 ngày. Việc điều chỉnh này là phù hợp với Nghị quyết 105/NQ-CP về tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành được hoàn lại vốn.
Về trình tự thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh lữ hành vi phạm pháp luật, dự thảo cũng đã rút ngắn thời hạn cơ quan cấp phép ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành từ 15 ngày xuống còn 7 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận thanh tra. Việc rút ngắn thời hạn ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành này cũng góp phần giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng lấy lại tiền ký quỹ.
Tuy nhiên, theo VCCI, để tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp, đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh thời hạn từ 7 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc tương ứng với thời hạn cơ quan cấp phép ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục