Videos

Chuyển đổi số hậu COVID-19

18:33' - 24/05/2020

Trong guồng quay chuyển đổi số của cả thế giới, doanh nghiệp Việt nói chung đã ý thức được tầm quan trọng của việc chuyển đổi mô hình hoạt động, mô hình kinh doanh để bắt kịp xu hướng này. Nhưng điều quan trọng là nhiều doanh nghiệp vẫn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Tiêu điểm kinh tế