Chuyển đổi số trong Báo chí

Chuyển đổi số trong Báo chí

Videos

Chuyển đổi số trong Báo chí

07:47' - 14/02/2021

Dịch bệnh COVID-19 xảy ra khiến cả thế giới chao đảo, thiệt hại nặng nề về kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động xấu, ở một khía cạnh tích cực hơn, COVID-19 đã trở thành một chất xúc tác mới thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, mở ra một kỷ nguyên mới cho nền kinh tế kỹ thuật số. Đặc biệt là đối với các cơ quan báo chí, chuyển đổi số đã trở thành một xu hướng không thể đảo ngược.

Tiêu điểm kinh tế