Đa dạng phương thức xét tuyển

Đa dạng phương thức xét tuyển

Videos

Đa dạng phương thức xét tuyển

08:25' - 20/02/2021

Theo phương án tuyển sinh năm 2021, nhiều trường Đại học tiếp tục đa đạng các phương thức xét tuyển để ứng phó dịch COVID-19, đồng thời mở thêm một số ngành đào tạo mới.

Tiêu điểm kinh tế