Học sinh Hà Nội học trực tuyến hết tháng

Học sinh Hà Nội học trực tuyến hết tháng

Videos

Học sinh Hà Nội học trực tuyến hết tháng

08:32' - 18/02/2021

Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn về việc cho sinh tạm dừng đến trường từ ngày 17/2 đến hết ngày 28/2 nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tiêu điểm kinh tế