Làm việc trực tuyến – xu hướng mùa dịch

Làm việc trực tuyến – xu hướng mùa dịch

Videos

Làm việc trực tuyến – xu hướng mùa dịch

09:22' - 02/03/2021

Bước qua năm 2020 với sự tồn tại của COVID-19 đã khiến nhiều công ty và mô hình kinh doanh bị biến động mạnh mẽ. Trong đó khuynh hướng làm việc tại nhà, làm việc trực tuyến đã trở thành trạng thái “bình thường mới” được nhiều doanh nghiệp, tổ chức nhanh chóng thích ứng đem lại những hiệu quả tích cực.

Tiêu điểm kinh tế