Videos

Sửa Luật Doanh nghiệp tạo cú hích cho kinh tế tư nhân

15:35' - 21/05/2020

Sau 20 năm, cùng với những biến đổi từ thực tế, Luật Doanh nghiệp đã qua 2 lần sửa đổi, thay thế (năm 2005, 2014) và tại kỳ họp Quốc hội lần này, Luật Doanh nghiệp sẽ được lấy ý kiến để tiếp tục sửa đổi và thông qua. Nhiều chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm quan trọng để Việt Nam sửa đổi Luật nhằm mang tới một xung lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân.

Tiêu điểm kinh tế