7 việc học sinh cần làm để phòng chống COVID-19

7 việc học sinh cần làm để phòng chống COVID-19

Videos

7 việc học sinh cần làm để phòng chống COVID-19

09:07' - 07/09/2020

Để chuẩn bị một năm học mới, các trẻ em đến trường an toàn, Bộ Y tế đã đưa ra 7 biện pháp học sinh cần làm hằng ngày tại trường học để phòng tránh mắc COVID-19.

Tin tức