Vietbank giữ lại lợi nhuận để tăng vốn

17:55' - 25/05/2020
BNEWS Phương án tăng vốn điều lệ của Vietbank từ 4.190 tỷ đồng lên 4.819 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận giữ lại đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.
Ngày 25/5, tại Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) đã diễn ra thành công với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.
Năm 2020 được dự báo là một năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh của COVID-19. Do vậy, để phù hợp với thị trường cũng như đồng hành và hỗ trợ khách hàng, Vietbank đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh phấn đấu trong điều kiện được Ngân hàng Nhà nước xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.
Cụ thể, trong năm 2020, Vietbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 90.000 tỷ đồng, tăng 30,5% so với năm 2019; tổng huy động vốn đạt 65.000 tỷ đồng, tăng 25,1% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 613 tỷ đồng, tương đương với mức lợi nhuận năm 2019. Đồng thời, giữ tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 2%.
Tại Đại hội đồng cổ đông, 100% tờ trình do Hội đồng quản trị Vietbank đệ trình đều được thông qua. Đáng chú ý, phương án tăng vốn điều lệ từ 4.190 tỷ đồng lên 4.819 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận giữ lại đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Mục tiêu của việc tăng vốn điều lệ lần này là nhằm tăng năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng, phục vụ các mục tiêu chiến lược của Vietbank giai đoạn 2020 – 2025.
Đặc biệt, với kết quả kinh doanh của Vietbank trong những năm gần đây, Đại hội cổ đông đã thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu VBB trên thị trường chứng khoán trong năm 2020. Theo tờ trình, Vietbank đã đủ điều kiện để niêm yết trên sàn HOSE và trình giao cho Hội đồng quản trị ngân hàng quyết định thời điểm niêm yết cụ thể khi thời cơ và điều kiện thị trường cho phép.
Theo kế hoạch, trong năm 2020, Vietbank cũng sẽ trích sử dụng quỹ khen thưởng 55 tỷ đồng để mua cổ phiếu quỹ và thưởng cố phiếu quỹ cho người lao động.
Tại Đại hội, Vietbank cũng đã bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban kiểm soát nhằm nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát cũng như chuẩn bị nguồn nhân sự kế nhiệm cho nhiệm kỳ mới (2021-2025).
Kết thúc năm 2019, tổng tài sản của Vietbank đạt 68.928 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, đạt 105% kế hoạch đề ra. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 40.919 tỷ đồng đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 93%. Tổng huy động vốn đạt 51.947 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 90% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 613 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, đạt 114% so với kế hoạch.
Trong năm 2019, Vietbank cũng chính thức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt áp dụng tiêu chuẩn quốc tế Basel II (phiên bản thứ 2 của Hiệp ước Basel) trước thời hạn. Đồng thời, Vietbank là ngân hàng duy nhất trong năm đã đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UpCom thành công.
Đây cũng là ngân hàng được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top “100 công ty đại chúng lớn nhất”. Vietbank hoàn tất mở mới 18  chi nhánh phòng giao dịch nâng tổng số điểm giao dịch trên toàn quốc của nhà băng này lên 113 điểm…/.

>>>MSB đề xuất rút hồ sơ niêm yết lần một trên HOSE


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục