Vietcombank tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

13:06' - 23/10/2021
BNEWS VCB vừa phê duyệt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019.
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã chứng khoán: VCB) vừa phê duyệt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua hồi tháng 4/2021.
Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Vietcombank đã thông qua việc tăng vốn điều lệ lên trên 50.000 tỷ đồng với 2 cấu phần: đó là Vietcombank dự kiến phát hành hơn 1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 27,6% từ lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi chia cổ tức 8%; phát hành cổ phiếu riêng lẻ quy mô tối đa 6,5% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán (đối tượng chào bán là nhà đầu tư tổ chức có tiềm lực tài chính, có thể gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu).
Với kế hoạch này, sau khi thực hiện cấu phần thứ nhất, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng thêm 10.236 tỷ đồng, qua đó nâng mức vốn lên hơn 47.325 tỷ đồng. Còn với cấu phần thứ 2, dự kiến vốn điều lệ tăng thêm hơn 3.000 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên hơn 50.400 tỷ đồng.
Như vậy, cổ đông Vietcombank trong thời gian tới sẽ được nhận cổ tức tỷ lệ 8%.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ dã phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước hơn 7.657 tỷ đồng theo nội dung Tờ trình ngày 9/8/2021 của Ngân hàng Nhà nước để duy trì tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại Vietcombank.
Vốn bổ sung từ nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông Nhà nước thông qua việc Vietcombank phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ phần lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2019 sau trích lập các quỹ, chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Hiện tại, Nhà nước đang sở hữu 74,8% vốn Vietcombank.
Năm 2021, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 11%, ước đạt 25.580 tỷ đồng; tổng tài sản tăng 5%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 7%, tín dụng tăng 10,5% và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục