1. >

Vincom Retail chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 1/11 tới đây, Vincom Retail chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 22,5%.

Vincom Retail chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng

Ngày 1/11 tới đây Công ty cổ phần Vincom Retail (VRE) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 427,74 triệu cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 1.000:225.

Tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận về 225 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 4.277 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần.

Trước đó Vincom Retail đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu thưởng này.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Lộ lọt thông tin của các khách hàng khi thanh toán qua thẻ ngân hàng…khiến cho những người đang sử dụng phương thức thanh toán hiện đại này không khỏi lo lắng. Sự tiện lợi lại đi kèm với cả rủi ro! Vậy trong trường hợp đó, trách nhiệm của các bên sẽ như thế nào?

ncif