VIS và AAM bị đưa vào diện cảnh báo

12:29' - 12/03/2021
BNEWS HOSE vừa có quyết định đưa cổ phiếu VIS và AAM vào diện cảnh báo do các doanh nghiệp này có lợi nhuận kinh doanh năm 2020 ở mức âm.

Cụ thể, cổ phiếu AAM của CTCP Thủy sản MeKong bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 18/03/2021 theo Quyết định số 132 / QĐ - SGDHCM ngày 11/03/2021 của Tổng Giám đốc HOSE với lý do, lợi nhuận sau thuế năm 2020 của AAM là -11,97 tỷ đồng và lỗ lũy kể đến ngày 31/12/2020 là -2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cổ phiếu của Công ty cổ phần Thép Việt - Ý (mã chứng khoán: VIS) cũng bị chuyển sang diện cảnh báo. Cổ phiếu VIS được chuyển sang điện cảnh báo kể từ ngày 15B2021 theo Quyết định số 434 / QĐ - SGDHCM ngày 11/3/2021 của HOSE.
HOSE cho biết, do Công ty cổ phần Thép Việt - Ý có lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 29,98 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020 là -514,98 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán chuyển sang diện cảnh báo theo quy định tại khoản 4.2 Điều 23 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ - SGDHCM ngày 19/03/2018./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục