Thép Việt Ý công bố báo cáo tài chính quý IV/2019

15:49' - 02/02/2020
BNEWS Công ty cổ phần Thép Việt Ý (VIS) công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 với doanh thu thuần giảm 16,6% so với cùng kỳ, còn 1.145 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán còn cao hơn cả giá trị bán ra, đến 1.175 tỷ đồng, vẫn giảm 23% so với cùng kỳ, nên quý IV Thép Việt Ý ghi nhận lỗ gộp hơn 30,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gộp hơn 150 tỷ đồng.
Trong quý chi phí tài chính giảm được gần 6 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 17,3 tỷ đồng, chủ yếu do giảm chi phí lãi vay. Trong khi đó, doanh thu tài chính lại tăng được 3,4 tỷ đồng, lên 7,4 tỷ đồng.
Trừ các loại chi phí phát sinh, Thép Việt Ý lỗ thuần 63 tỷ đồng, lỗ sau thuế gần 77,6 tỷ đồng, trong khi quý IV/2018 Thép Việt Ý lỗ 195,6 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2019, Thép Việt Ý đạt 4.593 tỷ đồng doanh thu, giảm 12% so với năm 2018 và mới hoàn thành chưa đến 95% kế hoạch cả năm.

Đồng thời Thép Việt Ý ghi nhận lỗ 218,7 tỷ đồng trong năm 2019, vẫn giảm được hơn 107 tỷ đồng so với số lỗ hơn 326 tỷ đồng năm trước đó. Tổng lỗ lũy kế chưa phân phối đến hết năm 2019 lên đến gần 545 tỷ đồng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục