VPI đánh giá tiềm năng dầu khí trên biển và thềm lục địa Việt Nam

20:24' - 26/03/2019
BNEWS Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam” của VPI có nhiều đóng góp mới, quan trọng cho khoa học địa chất dầu khí.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nghe giới thiệu về hệ thống thông tin nhạy cảm môi trường ESIS do Viện Dầu khí Việt Nam nghiên cứu, xây dựng. Ảnh: Anh Nguyễn/BNEWS/TTXVN
Ngày 26/3, tại Hà Nội, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã tham dự Hội nghị tổng kết bước đầu “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020” do Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.
Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 1/3/2006 (Đề án 47), với mục tiêu đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam; xác lập luận cứ khoa học, cơ sở pháp lý để tăng cường quản lý nhà nước, phát huy tiềm năng, lợi thế của biển và vùng ven biển; thực hiện nhiệm vụ phát triển bền vững vùng biển, ven biển và hải đảo, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm chủ quyền quốc gia, đưa nước ta từng bước vững chắc trở thành quốc gia mạnh về biển…
Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Đề án 47 là một đề án lớn mang tính tổng thể toàn diện về điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và quản lý tài nguyên môi trường biển.
Sự đầu tư của Nhà nước bước đầu đã thu được kết quả quan trọng về hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về biển, về điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên tài nguyên môi trường biển, về tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực...
Nhiều kết quả của các dự án đã được chuyển giao thực tiễn và đang góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, trong đó cơ bản đã làm chủ công nghệ tìm kiếm, thăm dò dầu khí trên biển...
Ông Tạ Đình Thi - Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển cho biết: Đến nay, chỉ có 10/45 dự án được phê duyệt có phạm vi điều tra cơ bản ở vùng biển sâu.
Trong khi việc điều tra cơ bản ở vùng biển sâu, biển xa rất quan trọng vì khu vực này chứa nhiều tài nguyên có giá trị kinh tế như: dầu khí, khí hydrate…; đồng thời việc triển khai thực hiện dự án ở vùng biển sâu còn khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nghe giới thiệu về sản phẩm anode hy sinh chống ăn mòn do Viện Dầu khí Việt Nam nghiên cứu, chế tạo. Ảnh: Anh Nguyễn/BNEWS/TTXVN
Tại Hội nghị này, đại diện của VPI (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) cho biết, VPI đã chủ trì triển khai Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam”; Dự án “Thu thập, phân tích, tổng hợp các tài liệu về khí hydrate để xác lập các dấu hiệu, tiền đề về tiềm năng khí hydrate ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam” (thuộc “Chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản về tiềm năng khí hydrate ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam”) và triển khai một số nghiên cứu về khoáng sản đáy biển sâu.
Theo các chuyên gia, Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam” của VPI có nhiều đóng góp mới, quan trọng cho khoa học địa chất dầu khí.
Bên cạnh đó, Dự án “Thu thập, phân tích, tổng hợp các tài liệu về khí hydrate để xác lập các dấu hiệu, tiền đề về tiềm năng khí hydrate ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam” đã xác lập các dấu hiệu, tiền đề chứng minh sự tồn tại khí hydrate tại các vùng biển Việt Nam, xây dựng quy trình xử lý và minh giải tài liệu địa chất - địa vật lý hiện có để xác định các dấu hiệu khí hydrate trên các vùng biển Việt Nam; tạo cơ sở cho việc xây dựng chương trình tìm kiếm thăm dò khí hydrate ở Việt Nam.
Tiến sỹ Lê Chi Mai - Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác Dầu khí VPI, đại diện nhóm tác giả đề xuất: Kết quả nghiên cứu của VPI đã xác định các khu vực có tiềm năng và các khu vực cần ưu tiên điều tra khảo sát.
Tiến sỹ Lê Chi Mai - Viện Dầu khí Việt Nam giới thiệu kết quả nghiên cứu của “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam”. Ảnh: Anh Nguyễn/BNEWS/TTXVN
Với kinh nghiệm khảo sát thực địa trong điều kiện ngoài khơi phức tạp cũng như xử lý phân tích, nghiên cứu tổng hợp tài liệu địa chất - địa vật lý, VPI mong muốn được tiếp tục triển khai các dự án nghiên cứu và khoan tìm kiếm, thăm dò khí hydrate trên các khu vực có tiềm năng trên biển Đông.
Cũng theo Tiến sỹ Lê Chi Mai, các số liệu tài liệu khảo sát, thăm dò ngoài khơi của ngành dầu khí (đặc biệt là tài liệu địa chấn và tài liệu giếng khoan và mẫu vật) rất đa dạng và phong phú, có thể sử dụng để triển khai việc khoanh định và đánh giá tiềm năng khoáng sản đáy biển nên Chính phủ cần có cơ chế phối hợp giữa ngành dầu khí với các bộ, ngành để sử dụng các nguồn tài liệu này một cách hiệu quả nhất cũng như để tiết kiệm chi phí./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục