VSD vừa khiển trách 3 công ty chứng khoán

08:23' - 12/11/2021
BNEWS Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có văn bản khiển trách đối với 3 công ty chứng khoán.

Cụ thể, các công ty bị khiển trách gồm: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI), CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HSC (mã chứng khoán: HCM) và CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- BSI (mã chứng khoán: BSI). 

Theo đó, ngày 9/11/2021, VSD đã có Quyết định số 248/QĐ-VSD về việc khiển trách HSC do trong tháng 10/2021 đã có nhiều lần sửa lỗi giao dịch thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)

Cũng trong ngày 9/11/2021, VSD đã có Quyết định số 247/QĐ-VSD về việc khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán SSI do trong tháng 10/2021 đã có 5 lần sửa lỗi giao dịch thực hiện tại HOSE.

Cùng ngày, VSD có Quyết định số 246/QĐ-VSD về việc khiển trách BSI do trong tháng 10/2021 đã nhập sai lệnh tự doanh dẫn tới phải áp dụng các cơ chế hỗ trợ thanh toán.

VSD yêu cầu các công ty chứng khoán tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định để hạn chế sai sót dẫn đến việc sửa lỗi giao dịch hoặc phải áp dụng các cơ chế hỗ trợ thanh toán./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục