1. >

Xác định chi phí quản lý xây dựng để tính đúng, tính đủ

Facebook Share

BNEWS.VN Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng sẽ có hiệu lực từ kể từ ngày 15/2/2020.

Xác định chi phí quản lý xây dựng để tính đúng, tính đủ
Bộ Xây dựng cho biết, với những biến động của thị trường và yêu cầu phát triển kinh tế trong thời kỳ mới, giai đoạn mới, các chính sách luôn cần vận động để có thể đáp ứng, giải quyết được yêu cầu, đòi hỏi từ thực tế trong hoạt động kinh tế - xã hội.

Một trong những chính sách mới này là Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng sẽ có hiệu lực từ kể từ ngày 15/2/2020. Xác định chi phí quản lý xây dựng để tính đúng, tính đủ được kỳ vọng sẽ giúp minh bạch thị trường xây dựng. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống định mức đơn giá xây dựng.

Theo đó, việc xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn trong giai đoạn chuyển tiếp được quy định tại Điều 36 Nghị định 68/2019/NĐ-CP với những nội dung rất cụ thể. Với những dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày 1/10/2019 và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục sử dụng, vận dụng định mức chi phí quản lý và định mức chi phí tư vấn theo quy định tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trường hợp gói thầu quản lý dự án, gói thầu tư vấn chưa ký kết hợp đồng sau ngày 15/2/2020 thì người quyết định đầu tư quyết định áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và định mức chi phí tư vấn ban hành tại Thông tư 16/2019/TT-BXD để điều chỉnh giá gói thầu quản lý dự án, gói thầu tư vấn nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.

Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt sau ngày 1/10/2019 mà trường hợp  các gói thầu quản lý dự án, gói thầu tư vấn đã sử dụng, vận dụng định mức chi phí theo quy định tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu quản lý dự án, gói thầu tư vấn, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng trước ngày 15/02/2020 thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

Riêng gói thầu quản lý dự án, gói thầu tư vấn chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thầu trước ngày 15/2/2020 thì áp dụng định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn ban hành tại Thông tư 16/2019/TT-BXD để cập nhật giá gói thầu quản lý dự án, gói thầu tư vấn.

Các hợp đồng quản lý dự án, tư vấn đã ký kết trước ngày 15/2/2020 thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Xây dựng) Phạm Văn Khánh cho biết, qua hơn 5 năm thực hiện các quy định, hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã bộc lộ những hạn chế, cần có những bổ sung, sửa đổi cần thiết để hoàn chỉnh, vận hành tốt. Từ đó, góp phần thúc đẩy hoạt động xây dựng, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ mới.

Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế, việc thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế: “Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình” rất cần thiết. Cùng đó, hoàn thiện hệ thống chính sách về định mức và giá cũng như cơ chế chính sách về định mức và giá là nhiệm vụ cơ bản của quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng, kinh tế đô thị. Điều này có tác động rất lớn đến hiệu quả đầu tư các dự án – ông Khánh khẳng định./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo Tổng cục Du lịch, sự bùng phát của dịch bệnh do chủng mới của virus Corona được dự đoán sẽ gây ra thiệt hại không nhỏ với du lịch Việt Nam, nhất là lượng khách du lịch đến từ thị trường Trung Quốc (hiện đang chiếm khoảng trên 30% tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam) sụt giảm mạnh.

ncif