Xây dựng Quảng Ninh thành trung tâm phát triển năng động, toàn diện

17:27' - 09/12/2020
BNEWS Ngày 9/12, kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã kết thúc với việc thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Theo đó, Quảng Ninh đặt ra mục tiêu tổng quát giai đoạn 2021-2025 là: Huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.
HĐND tỉnh Quảng Ninh xác định 16 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội và môi trường. Theo đó: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025  tăng khoảng 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 10.000 USD. Cơ cấu kinh tế 2025: công nghiệp - xây dựng 49-50%, dịch vụ 46-47%, nông lâm nghiệp 3-5%.

Hàng năm, tỉnh giữ vững vị trí nhóm đứng đầu cả nước về các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số chất lượng dịch vụ hành chính công, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Tỷ lệ giảm nghèo duy trì mức giảm trung bình 0,08%/năm.
Đến hết năm 2023, Quảng Ninh phấn đấu có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 100% đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, đó là: Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại bảo đảm liên thông, tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng; phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”.

Bên cạnh tập trung phát triển văn hóa, con người, đảm bảo an sinh, tiến bộ, công bằng xã hội, tỉnh quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, tăng cường bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Tỉnh tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế.
Năm 2021, Quảng Ninh tiếp tục triển khai hiệu quả mục tiêu phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng cao, phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững... Tỉnh phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trên 10%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 51.000 tỷ đồng; duy trì mức giảm nghèo trung bình 0,09%/năm...
Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Theo đó, Quảng Ninh thực hiện miễn giảm giá vé thu phí cho khách du lịch đến các điểm tham quan và tham quan lưu trú vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

Cụ thể: Giảm 100% giá vé vào ngày lễ, kỷ niệm và giảm 50% các ngày còn lại trong năm; hỗ trợ 100% chi phí khai thác vận tải công cộng bằng xe buýt chất lượng cao từ cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - Hạ Long đến Uông Bí khi vận chuyển hành khách đi trên các chuyến bay đi và đến qua cảng này... Trị giá gói kích cầu khoảng 500 tỷ đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục