Xếp loại tốt nghiệp đại học sẽ ghi trên phụ lục văn bằng

13:13' - 08/10/2019
BNEWS Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị ban hành Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học ..
Bộ Giáo dục và Đào tạo  ngày 8/10 cho biết đã hoàn thiện thủ tục và chuẩn bị ban hành "Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân".
Thông tư này quy định nội dung chính của Phụ lục văn bằng giáo dục đại học bao gồm: Thông tin của người được cấp văn bằng: họ và tên; ngày tháng năm sinh; Thông tin về quá trình đào tạo và cấp bằng: tên cơ sở giáo dục đại học cấp bằng; ngành đào tạo; chuyên ngành đào tạo; ngày nhập học; ngày cấp bằng; nơi tổ chức đào tạo (tên cơ sở đào tạo/phân hiệu); ngôn ngữ giảng dạy; thời gian đào tạo; Thông tin về trình độ đào tạo; hình thức đào tạo; Kết quả học tập: tên học phần hoặc môn học; số tín chỉ của từng học phần hoặc môn học; điểm học phần hoặc môn học; tổng số tín chỉ tích lũy; điểm trung bình; tên luận văn và kết quả luận văn (nếu có); điểm xếp loại tốt nghiệp; xếp loại tốt nghiệp.
Trường hợp văn bằng được cấp khi các tín chỉ tích lũy ở những cơ sở đào tạo khác nhau, cần ghi rõ tên môn học và số tín chỉ của từng môn học được công nhận để xét tốt nghiệp và tên cơ sở đào tạo."
Các thông tin quy định ghi trên Phụ lục văn bằng tại Thông tư nói trên đảm bảo cung cấp đầy đủ về quá trình đào tạo, kết quả học tập, hình thức đào tạo… của người học giúp người sử dụng lao động có đầy đủ thông tin về người có văn bằng để tham khảo và lựa chọn trong việc tuyển dụng.
Bộ Giáo dục Đào tạo cũng vừa công bố dự thảo "Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học", để lấy ý kiến góp ý rộng rãi. Đây là một trong 2 Thông tư được Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành xây dựng trong năm 2019 liên quan đến văn bằng đại học, nhằm thực hiện quy định của Luật Giáo dục Đại học, có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.
Theo đó, dự thảo thông tư quy định những nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học bao gồm: bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và bằng tiến sĩ danh dự.
Trong dự thảo đã đưa ra 10 nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học gồm: 1. Tiêu đề: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; 2. Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ); 3. Tên cơ sở giáo dục cấp văn bằng; 4. Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng; 5. Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng; 6. Quốc tịch của người được cấp văn bằng; 7. Ngành đào tạo; 8. Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng; 9. Họ, chữ đệm, tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định; 10. Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.
Như vậy, so với mẫu văn bằng hiện hành, có 2 nội dung không được ghi trên văn bằng theo dự thảo mới là: Hình thức đào tạo và xếp loại văn bằng.
Dự thảo thông tư cũng quy định cơ sở giáo dục đại học được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật.
Dự thảo "Thông tư quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học" được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến lần này chỉ quy định nội dung chính ghi trên văn bằng, các thông tin khác đã quy định phải ghi trên Phụ lục văn bằng và được cấp đồng thời với văn bằng cho người học.
Theo Điều 38 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019) quy định: "Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng, phụ lục văn bằng…". Như vậy, Luật quy định đối với giáo dục đại học, người học khi tốt nghiệp sẽ được cấp đồng thời  bằng và phụ lục văn bằng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục