Xử lý phản ánh về lắp đặt hệ thống điện mặt trời có cần "giấy phép con"

19:02' - 18/06/2020
BNEWS Ngày 2/6/2020, trên phương tiện thông tin đại chúng có các bài viết về việc lắp đặt điện mặt trời có cần "giấy phép con".
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao các Bộ: Xây dựng, Công Thương xem xét thông tin phản ánh trên báo chí, khẩn trương có các hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền để việc thực hiện hệ thống điện mặt trời mái nhà đảm bảo thống nhất, thuận lợi, đáp ứng yêu cầu về an toàn công trình và bảo vệ môi trường; hoàn thành trước ngày 31/7/2020.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, ban hành đồng bộ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà theo thẩm quyền; hoàn thành trước ngày 31/7/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục