Xử phạt trường hợp vi phạm kinh doanh xăng, dầu gần 80 triệu đồng

07:03' - 12/08/2020
BNEWS Quản lý thị trường Yên Bái vừa kiểm tra và phát hiện doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn đã có những biểu hiện sai phạm trong kinh doanh.

Đoàn kiểm tra thuộc Quản lý thị trường Yên Bái vừa kiểm tra và phát hiện doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn đã có những biểu hiện sai phạm trong kinh doanh như không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính; không niêm yết thời gian bán hàng tại nơi bán hàng; không xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng xăng, dầu theo quy định; mua xăng, dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối .

Theo lực lượng quản lý thị trường, với các hành vi vi phạm trên Đoàn thanh tra đã lập Biên bản vi phạm hành chính và đề nghị quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Yên Bái ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Vì vậy, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Yên Bái đã ban hành Quyết định số 522/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư; lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng, dầu và khí đối với doanh nghiệp tư nhân Trịnh Đức Huy với các hành vi vi phạm và hình thức xử phạt.

Cụ thể, không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính phạt 12,5 triệu đồng quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 34 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư; không niêm yết thời gian bán hàng tại nơi bán hàng phạt 750.000 đồng quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 30 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP, ngày 25/5/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Ngoài ra, không xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng xăng dầu theo quy định phạt 15 triệu quy định tại khoản 1, Điều 29 Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; mua xăng, dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối phạt 50 triệu đồng quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 19, Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Tổng các mức phạt hơn 78 triệu đồng và doanh nghiệp còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 34, Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư.

Đáng lưu ý, Thanh tra Cục Quản lý thị trường Yên Bái đã yêu cầu doanh nghiệp tư nhân Trịnh Đức Huy phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu, kịp thời có các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại và sai phạm mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra.

Cùng với đó, doanh nghiệp tư nhân Trịnh Đức Huy phải thực hiện nghiêm túc kết luận Thanh tra và có báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận thanh tra về Cục Quản lý thị trường Yên Bái trước ngày 25/8/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục