Xử phạt vi phạm hành chính đối với HANDICO6

09:24' - 28/08/2020
BNEWS HANDICO6 chịu​ phạt tiền 300 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính là đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 566/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội (HANDICO6).

Cụ thể, HANDICO6 chịu​ phạt tiền 300 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính là đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng. HANDICO6 trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016, thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết. Ngày 1/4/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của HANDICO6.

Ngoài ra, HANDICO6 còn bị phạt tiền 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính, báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn quy định pháp luật đối với các tài liệu: báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, 2018; báo cáo thường niên năm 2018; Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019./.


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục