Xử phạt vi phạm hành chính đối với Licogi 18

11:38' - 06/11/2020
BNEWS Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 300/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 18 (Licogi18 - mã L18).

Cụ thể, ​phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định do Licogi 18 không báo cáo theo quy định pháp luật. Công ty không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020, Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 9/3/2020 thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 66/GCN-UBCK ngày 9/11/2018. 

Ngoài ra, công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn Báo cáo tài chính quý I, IV/2019, Báo cáo tài chính quý II/2020, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét).

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định do công ty không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ/ĐHCĐ-L18 ngày 11/4/2018 tăng vốn từ 80.999.790.000 đồng lên 114.880.080.000 đồng trong Báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục