1. >

Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn khoản 2 Điều 9 Quyết định 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu

Cơ quan chức năng tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu. Ảnh: Thanh Tân-TTXVN

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn khoản 2 Điều 9 Quyết định 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả áp dụng trong lĩnh vực tài chính.

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn khoản 2 Điều 9 Quyết định 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả áp dụng trong lĩnh vực tài chính, bao gồm các nhóm hành vi:

Các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực hải quan;  các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí; các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực giá; các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực kế toán; các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực bảo hiểm; các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

Theo dự thảo các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực hải quan để làm cơ sở hỗ trợ kinh phí theo Quyết định 20/2016/QĐ-TTg là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số127/2013/NĐ-CP.

Cụ thể, đó là: Không khai hoặc khai sai so với thực tế về tên hàng, chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất, xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; khai khống về tên hàng, số lượng, trọng lượng, trị giá hàng hoá xuất khẩu; không xuất trình hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan, hàng hóa còn đang lưu giữ là đối tượng kiểm tra sau thông quan để cơ quan hải quan kiểm tra theo quy định của pháp luật hải quan;  không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, đúng thời hạn hồ sơ, chứng từ, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh khi cơ quan hải quan yêu cầu theo quy định của pháp luật…

Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế để làm cơ sở hỗ trợ kinh phí theo Quyết định 20/2016/QĐ-TTg là hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, bao gồm:

Lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trên bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế; lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trên hoá đơn, hợp đồng kinh tế và chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế; cung cấp sai lệch về thông tin, tài liệu, sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế theo thông báo của cơ quan thuế quá thời hạn theo yêu cầu của cơ quan thuế…

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo các nhà khoa học, từ lâu chất khử trùng Clo đã được sử dụng nhằm tiêu diệt hoặc làm giảm số lượng vi khuẩn trong đồ ăn tươi như rau củ, hoa quả. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy loại hóa chất này khi tiếp xúc với một số loại vi khuẩn lại vô tình khiến cho một số loại vi khuẩn chuyển sang trạng thái khác và trở nên vô hình trước các xét nghiệm an toàn thực phẩm.