1. >

Ngành thuế tích luỹ số liệu, đấu tranh chống chuyển giá

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng Cục Thuế đang thực hiện việc tích lũy dữ liệu làm cơ sở tin cậy đấu tranh chống chuyển giá.

Ngành thuế tích luỹ số liệu, đấu tranh chống chuyển giá

Theo ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng Cục Thuế, ngành thuế đang trong giai đoạn tích luỹ số liệu làm cơ sở tin cậy đấu tranh chống chuyển giá.

Tổng Cục Thuế đang thực hiện việc tích lũy dữ liệu làm cơ sở tin cậy đấu tranh chống chuyển giá. Ảnh: TTXVN

Ông Phụng cho rằng, công tác thanh tra chống chuyển giá là nhiệm vụ ngành thuế triển khai mấy năm trở lại đây và chưa có nhiều kinh nghiệm. Ngành đang học hỏi cách làm từ các các tổ chức quốc tế để đưa ra giải pháp phù hợp.

Muốn đấu tranh chống chuyển giá cần phải có kiến thức cũng như cơ sở dữ liệu đáng tin cậy. Năm 2015, ngành thuế thành lập phòng thanh tra giá chuyển nhượng và đang thực hiện công việc được giao. Năm nay, bộ phận quản lý rủi ro được thành lập.

Tổng Cục Thuế đang thực hiện nghiên cứu dữ liệu của đơn vị tư vấn, đơn vị chào bán để khai thác, tận dụng và trình với bộ có cơ chế mua dữ liệu, thông tin. Tuy nhiên, vấn đề này liên quan tới nguồn ngân sách nên cần có quá trình.

Trong thời điểm chưa có cơ chế mua thông tin, ngành thuế tận dụng dữ liệu có sẵn. Bên cạnh đó, ngành dựa vào công ty kiểm toán, vận động để các công ty này chia sẻ thông tin hiện có. Ngành đang trong giai đoạn tích luỹ số liệu làm cơ sở đấu tranh chống chuyển giá.

Năm 2016, ngành thuế tập trung nguồn lực, đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra thuế. Theo đó, doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực có dư địa thu lớn, tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế cao là những đối tượng được tăng cường thanh, kiểm tra.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có giao dịch liên kết, dấu hiện chuyển giá, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn, giảm, hoàn thuế là đối tượng thuộc diện kiểm tra. Năm nay, ngành thuế phấn đấu kiểm tra đạt 18% số doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Thống kê sơ bộ, trong hơn 12 năm qua hơn 96.000 lượt người lao động Việt Nam được tái cử đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, hơn 50.000 người lao động đã hoàn thành thời hạn làm việc và hồi hương có kinh nghiệm, ngoại ngữ và am hiểu văn hóa Hàn Quốc. Những người lao động này sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.