1. >

Ngành ngân hàng quyết duy trì bền vững tỷ lệ nợ xấu dưới 3%

Facebook Share

BNEWS.VN Thống đốc Ngân hàng Lê Minh Hưng vừa ban hành Kế hoạch hành động trong đó xác định, ngành ngân hàng phấn đấu duy trì bền vững tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Ngành ngân hàng quyết duy trì bền vững tỷ lệ nợ xấu dưới 3%

Ngành ngân hàng quyết duy trì bền vững tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Ảnh: TTXVN.

Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 vừa được Thống đốc Lê Minh Hưng ký với nhiều chỉ tiêu, mục đích và phần việc phân công cụ thể.

Bản kế hoạch nhấn mạnh, trong giai đoạn tới đây ngành ngân hàng phấn đấu duy trì bền vững tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Bản kế hoạch nêu rõ, trong giai đoạn tới toàn ngành ngân hàng khẩn trương xây dựng Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 nhằm cơ cấu lại căn bản.

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng cần triệt để và toàn diện hệ thống các tổ chức tín dụng để đến năm 2020, phát triển được hệ thống các tổ chức tín dụng đa năng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả vững chắc với cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình có khả năng cạnh tranh lớn hơn và nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế.

Bản kế hoạch cũng nêu rõ khẩn trương xây dựng và triển khai Đề án phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Cùng với đó là tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, đặc biệt là nợ xấu của tổ chức tín dụng yếu kém.

Đồng thời, tổ chức triển khai các giải pháp mua, bán nợ xấu theo cơ chế thị trường theo Phương án được phê duyệt, đồng thời từng bước hình thành thị trường mua bán nợ.

Bản kế hoạch cũng nêu rõ, trong giai đoạn tới ngành ngân hàng sẽ tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Việt Nam và các thông lệ, chuẩn mực quốc tế.

Kết hợp thanh tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng với thanh tra, giám sát rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng tập trung thanh tra, giám sát những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về hoạt động tín dụng, các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Xả rác bừa bãi tại các khu điểm du lịch, nhà hàng chặt chém thực khách, lái xe taxi lấy của du khách gấp hàng chục lần tiền giá cước…những hành vi này đã làm tổn hại đến hình ảnh của một điểm đến từ lâu được đánh giá là văn minh, thân thiện.