1. >

Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu giảm 15% chi phí từ thủ tục hành chính

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đẩy nhanh việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến như kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật.

Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu giảm 15% chi phí từ thủ tục hành chính

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Hà Công Tuấn chỉ đạo tại cuộc họp triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến ngày 8/2/2017. Ảnh: Bích Hồng/BNEWS/TTXVN

Tại cuộc họp triển khai xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 8/2, Thứ trưởng Hà Công Tuấn đã yêu cầu, trong quý I/2017, các đơn vị trong ngành phải hoàn thành việc rà sát, công bố công khai các thủ tục hành chính.

Đồng thời, hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến với các thủ tục ưu tiên như: kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật, quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm.

Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, xác định đơn giản hóa thủ tục hành chính là cốt lõi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu phải giảm tối thiểu 15% chi phí bằng thủ tục hành chính.

Tất cả các thủ tục hành chính phải được công bố công khai. Đồng thời phải chuẩn lại quy trình thủ tục hành chính. Năm nay, 6 tháng/1 lần, các đơn vị phải trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp, người dân về thủ tục hành chính.

Trong quá trình rà soát cần phân loại những thủ tục nào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, thủ tục nào ở mức độ 4.

Ngành nông nghiệp phấn đấu cơ bản trong năm nay tất cả các đơn vị sau khi đã chuẩn hóa các thủ tục hành chính phải ứng dụng Chính phủ điện tử.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết, “mức độ 4 cơ bản liên quan đến các thủ tục nhập khẩu hàng hóa nên thận trọng, không làm bằng mọi giá để báo cáo thành tích về thủ tục hành chính, tránh vì thành tích biến Việt Nam thành “chợ” của thế giới về nông sản. Cái gốc vẫn là quản lý, bảo vệ được chất lượng hàng hóa nông sản”.

Qua báo cáo tiến độ của các đơn vị cho thấy, từ tháng 9/2016, nhiều đơn vị đã triển khai với quyết tâm cao và thực hiện tốt như Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật…

Tuy nhiên, vẫn có những đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thứ trưởng Hà Công Tuấn đánh giá, thành công vừa qua chính là sự quyết tâm của người đứng đầu đơn vị.

Các đơn vị phải kiên trì, kiên quyết, từ người đứng đầu từ đơn vị đến địa phương phải có sự chuyển biến theo tinh thần Chính phủ hành động.

Các đơn vị phải chủ động, biết việc cần làm và xây dựng kế hoạch, không phải chờ kế hoạch của Bộ và cũng không phải cứng nhắc theo kế hoạch của Bộ.

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ (địa chỉ tại https://dvc.mard.gov.vn/Pages ).

Đồng thời, cập nhật, công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ thực hiện cung cấp trực tuyến mức độ 2 trên cổng.

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ đã kết nối với các dịch vụ công thực hiện theo cơ chế một cửa quốc gia, cung cấp trực tuyến mức độ 3 đối với 9 thủ tục hành chính thực hiện tại 7 đơn vị thuộc Bộ.

Bộ đã xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho 8 thủ tục hành chính. Đó là, 5 thủ tục hành chính thuộc nhóm dịch vụ công “Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật” tại Cục Bảo vệ thực vật; 3 thủ tục hành chính thuộc nhóm dịch vụ công “Công nhận thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam” tại Cục Chăn nuôi.

Theo ông Ngô Hồng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, năm nay, Bộ tiếp tục rà soát, xác định danh mục thủ tục hành chính lựa chọn ưu tiên xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến năm 2020; xây dựng khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ.

Đồng thời, đẩy nhanh triển khai Dự án đầu tư về ứng dụng công nghệ thông tin “Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4”; lập, trình phê duyệt dự án cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ đến năm 2020, thực hiện những thủ tục hành chính ưu tiên có tần suất thực hiện cao, dễ thực hiện trực tuyến./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Một ngôi trường được cho là ở Mỹ không có trụ sở, không giáo viên, không được tổ chức nào công nhận nhưng lại liên kết đào tạo với 14 tỉnh, thành của Việt Nam trong nhiều năm. Nhiều trường phổ thông của VN cũng đang có chương trình hợp tác với trường này.