1. >

Phó Thủ tướng: Xây dựng tiêu chí cho xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tuc thực hiện

Facebook Share

BNEWS.VN Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Bộ NN và PT nông thôn xây dựng các tiêu chuẩn và tiêu chí cho những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phó Thủ tướng: Xây dựng tiêu chí cho xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tuc thực hiện

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ Ảnh: An Đăng - TTXVN

“Không để các địa phương phản ứng vì những cách hiểu khác nhau khi thực hiện”, đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo, cho ý kiến về Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ0, chiều 13/9. 

Theo Phó Thủ tướng, Bộ tiêu chí nông thôn mới có ý nghĩa rất quan trọng tới thành, bại của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải tập trung công sức hoàn thiện Bộ tiêu chí này.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho biết, qua hơn 5 năm kiểm nghiệm thực tế, một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới vẫn chưa hoàn toàn phù hợp với thực tiễn mang tính đặc thù của mỗi vùng miền.

Do đó, cần thiết phải rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới Bộ tiêu chí khung xã nông thôn mới trong giai đoạn 2016- 2020.

Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí này cũng được Quốc hội yêu cầu tại Nghị quyết số 100/2015/QH13 về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016- 2020 và gắn với chỉ đạo mới nhất của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII: “Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và quá trình đô thị hóa một cách hợp lý” và “chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí này được ông Trần Thanh Nam nêu ra là không thay đổi số lượng, bố cục các nhóm tiêu chí, chỉ bổ sung chỉ tiêu theo hướng phù hợp với việc lồng ghép các dự án từ Chương trình mục tiêu quốc gia khác vào Chương trình xây dựng nông thôn mới, phù hợp với các chương trình mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc…

Theo đó, Trung ương chỉ quy định mức đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu áp dụng đối với tất cả các xã, còn các tỉnh, thành phố chủ động quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu hạ tầng kinh tế - xã hội đối với các nhóm xã dể phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, để sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí này, cần căn cứ vào Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn", trong đó xác định thành tố cơ bản của nông thôn mới là ở cấp xã.

Năm mục tiêu xây dựng nông thôn mới là: đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao nhanh; phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy hoạch có hệ thống hạ tầng đồng bộ và đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài; môi trường xanh, sạch, đẹp; bảo tồn phát huy được bản sắc văn hóa các vùng miền; hệ thống chính trị vững chắc.

Phó Thủ tướng khẳng định, các tiêu chí mềm của nông thôn mới rất quan trọng, từ đời sống người dân, an ninh, an toàn xã hội, văn hóa, môi trường và sự vững mạnh của hệ thống chính trị. Các tiêu chí cứng chỉ là nội hàm của sự phát triển.

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN

Nhấn mạnh giá trị của các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn tới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng có ba vấn đề nổi lên trong xây dựng nông thôn mới đã được thực tiễn kiểm nghiệm.

Đó là các tiêu chí của nông thôn mới phải có đặc điểm, đặc thù và mức độ phù hợp với từng vùng, miền và từng địa phương, không thể vùng nào cũng giống nhau; xây dựng nông thôn mới phải phù hợp với mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đi liền với đô thị văn minh; thực hiện lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia khác và các chương trình phát triển bền vững của Liên hợp quốc với xây dựng nông thôn mới để tránh dàn trải, lãng phí.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới phải giải quyết được 5 mục tiêu hướng tới của nông thôn mới và giải quyết được 3 vấn đề nổi lên sau 5 năm thực hiện Bộ tiêu chí cũ.

Theo đó, Bộ tiêu chí mới vẫn bao gồm 19 tiêu chí, sẽ mang tính chất là “tiêu chí khung” để thống nhất thực hiện trong toàn quốc.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành khác rà soát kỹ lại các tiêu chí, tiêu chuẩn, nội hàm, phù hợp với Quyết định số 1600/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII về xây dựng nông thôn mới, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới cho giai đoạn 2016- 2020.

Đối với việc tăng cường phân cấp thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn nông thôn mới, Phó Thủ tướng yêu cầu phải theo tiêu chuẩn chung của mỗi bộ, ngành. Bộ, ngành sẽ hướng dẫn, cụ thể hóa tiêu chí thuộc chức năng quản lý nhà nước của mình thành các tiêu chuẩn cụ thể.

UBND cấp tỉnh, thành phố căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành để quy định chi tiết các tiêu chuẩn sao cho phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội, tình hình biến đổi khí hậu trên địa bàn, nhưng không được hạ thấp chỉ tiêu, tiêu chuẩn của các tiêu chí.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các tiêu chuẩn và tiêu chí cho những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong quá trình lồng ghép việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các Chương trình mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, các bộ, ngành cần tính toán lồng ghép các nội dung phù hợp, đi liền với cân đối được nguồn lực để đảm bảo thực hiện hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho ý kiến về việc sửa đổi các tiêu chí nông thôn mới trong giai đoạn 2016- 2020 để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ thông qua./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh nỗ lực quảng bá nông sản nước ta tại thị trường Nhật Bản. Sự kiện được tiến hành trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 (2008-2018) tổ chức tại Tokyo.