Tiếp tục không đưa tiền mới mệnh giá dưới 5.000 đồng ra lưu thông vào dịp Tết

05-01-2017 16:54 Tiêu điểm kinh tế

Tiếp tục chủ trương đã thực hiện 4 năm qua, Tết Nguyên đán 2017 này, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại không chi các loại tiền mới in còn nguyên seri, mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông.