1. >

Việt Nam có nhiều hành động thúc đẩy tăng trưởng xanh

Facebook Share

BNEWS.VN Hiện nay, Việt Nam đã có 5 bộ, 30 tỉnh, thành phố xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh.

Việt Nam có nhiều hành động thúc đẩy tăng trưởng xanh

Hội nghị Điều phối Tăng trưởng xanh – Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh ở Việt Nam (2012-2016). Ảnh: Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

Sáng 12/1, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội nghị Điều phối Tăng trưởng xanh – Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh ở Việt Nam (2012-2016).

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, hiện nay, Việt Nam đã có 5 bộ, 30 tỉnh, thành phố xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh.

Nhiều địa phương và doanh nghiệp đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và đang triển khai trên các mặt: huy động nguồn lực, tăng cường thể chế chính sách, tăng cường năng lực và đổi mới công nghệ. Quan trọng hơn là nhiều hoạt động cụ thể đã được triển khai và đem lại kết quả đáng khích lệ cũng như bài học quý giá.

Việt Nam đã tham gia Thỏa thuận Paris được thông qua tại COP ngày 21/11/2015 với các cam kết trong đóng góp quốc gia tự quyết định. Theo TS. Phạm Hoàng Mai, các cơ quan Chính phủ và các đối tác phát triển đã có nhiều hoạt động để thúc đẩy thực hiện các cam kết quan trọng này.

Tháng 10/2016, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris và Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam. Những nỗ lực này góp phần cụ thể hóa hành động của Việt Nam hướng tới mục tiêu đề ra tại Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh, TS. Hoàng Danh Sơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cho rằng, kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh cần được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học và sự đồng thuận của các bên liên quan.

Kế hoạch này đưa ra các ưu tiên và cần được lồng ghép vào các quy hoạch tổng thể và thực hiện với sự hỗ trợ kịp thời của các đối tác phát triển. Ở cấp quốc gia, kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh cũng cần được xây dựng và thực hiện dựa trên những lĩnh vực then chốt, kế thừa những nỗ lực sẵn có như các chương trình mục tiêu.

Ông Craig Hart, Phó Giám đốc USAID Việt Nam nhấn mạnh: “Huy động được các nguồn lực quốc tế là rất quan trọng nhưng chúng ta cũng cần phải xem xét việc nâng cao hiệu quả các cơ chế tài trợ trong nước. Một ví dụ là việc thanh toán cho các dịch vụ môi trường rừng đã mang lại khoản doanh thu cho Việt Nam khoảng 60 triệu USD mỗi năm. Năm ngoái lần đầu tiên gần 20.000 người dân nông thôn đã nhận được tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, bên cạnh đó việc bảo vệ rừng được đảm bảo".

Bà Louise Chamberlain, Giám đốc Quốc gia UNDP, đồng chủ tọa hội nghị đã đưa ra một số đề xuất thúc đẩy việc thực hiện tăng trưởng xanh ở Việt Nam là đề nghị Chính phủ đưa ra chính sách và cam kết dài hạn giúp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư, cải cách giá năng lượng, cơ chế khuyến khích đầu tư, và thay đổi cách thức quản lý và hỗ trợ các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

“Thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư là hết sức cần thiết để thúc đẩy nền kinh tế theo hướng phát triển xanh”, bà Louise Chamberlain nhấn mạnh./.

>>> Gắn tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế địa phương

>>> Gần 30 tỉnh, thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

12 dự án thua lỗ của ngành công thương bước đầu đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần có sự hỗ trợ quyết liệt hơn nữa về mặt chính sách để có thể hoạt động trở lại theo cơ chế thị trường như mục tiêu Chính phủ đề ra.