1. >

22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của Hà Nội

Facebook Share

BNEWS.VN Năm 2020, Hà Nội phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 7,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 126 triệu đồng.

 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của Hà Nội

Năm 2019, kinh tế-xã hội của Hà Nội phát triển toàn diện, 7/22 chỉ tiêu dự kiến vượt kế hoạch.

22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của Hà Nội

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hôm qua (24/2), tại khóa họp lần thứ 43 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres đã kêu gọi các nước bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người trong thời đại số và biến đổi khí hậu.

ncif