1. >

Hơn 37,6 triệu cổ phần chào bán trên HNX trong tháng 2

Facebook Share

BNEWS.VN Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 2 sẽ có hơn 37, 6 triệu cổ phần được chào bán trên Sở này.

 Hơn 37,6 triệu cổ phần chào bán trên HNX trong tháng 2

 Hơn 37,6 triệu cổ phần chào bán trên HNX trong tháng 2. Ảnh: HNX

Theo đó, các công ty chào bán cổ phần trong tháng 2 gồm: Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa , Công ty cổ phần Cấp nước Diễn Châu, Công ty cổ phần Cấp nước Cửa Lò, Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình, Công ty cổ phần Lilama 69 – 3, Công ty cổ phần Lilama 10.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, trong tháng 1/2019, tại Sở cũng diễn ra 1 phiên đấu giá thoái vốn của UBND tỉnh Hải Dương tại Công ty cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương.

Phiên đấu giá có khối lượng chào bán hơn 692 nghìn cổ phần, khối lượng đặt mua hơn 575 cổ phần, bằng 83% số cổ phần chào bán.

Tổng số cổ phần trúng giá đạt hơn 575 nghìn cổ phần, tương ứng tỷ lệ thành công 83%. Tổng số tiền thu được hơn 7,1 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 1,4 tỷ đồng.

Trong năm 2018, HNX tổ chức 40 phiên đấu giá; trong đó có 10 phiên IPO (bán cổ phần lần đầu ra công chúng), 29 phiên thoái vốn và 1 phiên đấu giá quyền mua. Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt 2,01 tỷ cổ phần, tổng khối lượng đặt mua hợp lệ đạt 2,05 tỷ cổ phần, tổng khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 1,09 tỷ cổ phần, đạt tỷ lệ thành công 54%, gấp 3 lần khối lượng cổ phần trúng giá năm 2017.

Tổng giá trị cổ phần trúng giá đạt 21,07 nghìn tỷ đồng, gấp 4 lần giá trị cổ phần trúng giá năm 2017. Tổng thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng, tổng chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 2,8 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, các phiên IPO có tổng khối lượng trúng giá đạt 573,4 triệu cổ phần, tương đương giá trị trúng giá đạt 8,47 nghìn tỷ đồng. Các phiên thoái vốn có tổng khối lượng trúng giá đạt 518,2 triệu cổ phần, tương đương giá trị trúng giá đạt 12,6 nghìn tỷ đồng./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Thời gian vừa qua, để ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, mọi nguồn lực của xã hội đã được huy động triển khai. Trong đó, nhiều nền tảng công nghệ Việt được ứng dụng và trở thành giải pháp hữu hiệu góp phần phòng chống dịch.

ncif