10 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng tuần từ 25-29/10

08:34' - 23/10/2021
BNEWS Tuần từ 25-29/10, có 10 doanh nghiệp chia cổ tức; trong đó, có 8 doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt và 1 doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

- Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (Mã chứng khoán: VPH) trả cổ tức với tỷ lệ 6%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 25/10/2021 và chốt chi trả ngày 26/10/2021. 

- Công ty cổ phần Thế kỷ 21 (Mã chứng khoán: C21) trả cổ tức với tỷ lệ 4%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 25/10/2021 và chốt chi trả ngày 26/10/2021. 

- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (Mã chứng khoán: DMC) trả cổ tức với tỷ lệ 25%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 25/10/2021 và chốt chi trả ngày 26/10/2021. 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (Mã chứng khoán: LTG) trả cổ tức với tỷ lệ 27,1%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 26/10/2021 và chốt chi trả ngày 27/10/2021. 

- Công ty cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn (Mã chứng khoán: BBS) trả cổ tức với tỷ lệ 7%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 26/10/2021 và chốt chi trả ngày 27/10/2021. 

- Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (Mã chứng khoán: BTT) trả cổ tức với tỷ lệ 7%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 28/10/2021 và chốt chi trả ngày 29/10/2021. 

- Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam (Mã chứng khoán: SHP) trả cổ tức với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 28/10/2021 và chốt chi trả ngày 28/10/2021. 

- Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (Mã chứng khoán: ICN) trả cổ tức với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 28/10/2021 và chốt chi trả ngày 29/10/2021. 

Danh sách trả cố tức bằng cổ phiếu

-  Công ty Cổ phần VIWACO (Mã chứng khoán: VAV) trả cổ tức với tỷ lệ 100:8. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 26/10/2021 và chốt chi trả ngày 27/10/2021.

Danh sách chia cổ phiếu thưởng 

- Công ty cổ phần Phát hành sách T.P Hồ Chí Minh (Mã chứng khoán: FHS) chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 40%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 29/10/2021 và chốt chi trả ngày 01/11/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục