16 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng tuần từ 4 - 10/1

09:09' - 02/01/2021
BNEWS Tuần từ 4 - 10/1, có 14 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 2 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu và 2 doanh nghiệp chia cổ phiếu thưởng.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

-  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã chứng khoán: VNM) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/1/2021và chốt chi trả ngày 6/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 26/2/2021.

-  Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (mã chứng khoán: BWE) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 12%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 6/1/2021 và chốt chi trả ngày 7/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 7/4/2021.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã chứng khoán: BID) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 8%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 31/12/2020 và chốt chi trả ngày 4/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 3/2/2021.

-  Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức (mã chứng khoán: QHD) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/1/2021và chốt chi trả ngày 6/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 26/1/2021.

- Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 (mã chứng khoán: DRL) trả cổ tức đợt 3 năm 2020 với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/1/2021và chốt chi trả ngày 6/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 21/1/2021.

-  Công ty cổ phần Hải Minh (mã chứng khoán: HMH) trả cổ tức đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 6/1/2021và chốt chi trả ngày 7/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 20/1/2021.

Danh sách trả cố tức bằng cổ phiếu

Công ty cổ phần Xây dựng 47 (mã chứng khoán: C47) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 3%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/1/2021 và chốt chi trả ngày 6/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 5/1/2021.

Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (mã chứng khoán: SMA) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 7%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/1/2021 và chốt chi trả ngày 6/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 5/1/2021. 

Danh sách chia cổ phiếu thưởng 

Công ty cổ phần Xây dựng 47 (mã chứng khoán: C47) chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 7%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/1/2021 và chốt chi trả ngày 6/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 5/1/2021.

Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã chứng khoán: DBT) chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 5/1/2021 và chốt chi trả ngày 6/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 5/1/2021./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục