18 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần từ 11-17/1

08:30' - 09/01/2021
BNEWS Tuần từ 11-17/1, có 16 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, và 2 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

-  Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã chứng khoán: VCG) trả cổ tức đợt 1 năm 2020, và cả năm 2020, với cùng tỷ lệ 6%. Công ty cùng chốt danh sách cổ đông ngày 11/1/2021 và chốt chi trả ngày 12/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 2/2/2021.

- Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã chứng khoán: NTL) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 13/1/2021 và chốt chi trả ngày 14/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 27/1/2021.

- Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (mã chứng khoán: AMW) trả cổ tức đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 11/1/2020 và chốt chi trả ngày 12/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 24/2/2021.

Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (mã chứng khoán: AMW) trả cổ tức đợt 1 năm 2019 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 11/1/2020 và chốt chi trả ngày 12/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 20/5/2021.

-  Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 12/1/2021và chốt chi trả ngày 13/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 27/1/2021.

- Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (mã chứng khoán: NSC) trả cổ tức đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ 25%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 11/1/2021và chốt chi trả ngày 12/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 29/1/2021.

-  Công ty cổ phần Phát triển Khu công Nghiệp Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TIP) trả cổ tức đợt 1 năm 2019 với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 14/1/2021và chốt chi trả ngày 15/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 28/1/2021.

- Công ty cổ phần Dệt may đầu tư thương mại Thành Công (mã chứng khoán: TCM) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 11/1/2021và chốt chi trả ngày 12/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 4/2/2021.

- Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng (mã chứng khoán: DHP) trả cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 8/1/2021và chốt chi trả ngày 11/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 28/1/2021.

Danh sách trả cố tức bằng cổ phiếu                     

- Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (mã chứng khoán: AMV) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 4%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 11/1/2021 và chốt chi trả ngày 12/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 11/1/2021.

- Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (mã chứng khoán: PPY) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 8/1/2021 và chốt chi trả ngày 11/1/2021. Ngày thực hiện chi trả 8/1/2021./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục