6 nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của Cà Mau trong năm 2022

21:31' - 12/01/2022
BNEWS Chiều 12/1, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trong năm 2022. Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau xác định 6 nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành.

Tại hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã thông tin về tình hình chống dịch, chăm lo Tết cho người dân, giải pháp tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công… Đồng thời, các đại biểu cũng nêu nhiều đề xuất, kiến nghị quan trọng cần thực hiện ngay trong năm 2022.
Qua một năm đối mặt nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao nhất, tỉnh Cà Mau có 12/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó nổi bật là thu ngân sách nhà nước đạt 5.851 tỷ đồng, vượt 6,8% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.112,5 triệu USD, vượt 1,1% kế hoạch.

 


Nội dung trọng tâm trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2022 sẽ là hưởng ứng chỉ đạo của Chính phủ về Năm 2022-Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”.

Căn cứ chủ đề quyết tâm hành động, UBND tỉnh xác định 6 nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của năm 2022 là tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược với trọng tâm là đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình, dự án có tính liên kết, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế (huy động mọi nguồn lực nhà nước và tư nhân); tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư; thực hiện các giải pháp khôi phục, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu; nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tổ chức thực hiện và giám sát chặt chẽ Kế hoạch đầu tư công năm 2022;
Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh việc phân cấp quản lý trên các lĩnh vực nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính để chủ động nâng cao năng lực của từng cấp, từng ngành; tiếp tục thực hiện tốt những vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động để nâng cao đời sống, thu nhập của người dân.

Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hợp tác hội nhập quốc tế.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành, khẩn trương xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện, hành động quyết liệt, sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả, bền vững các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh đến quan điểm không chủ quan, lơ là trước những diễn biến mới của dịch, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới.
"Căn cứ vào tình hình thực tế, thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; chủ động, linh hoạt ưu tiên hàng đầu nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 để người dân, doanh nghiệp an tâm sinh sống, sản xuất, kinh doanh. Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của cấp thẩm quyền", Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt cũng đề ra 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho các đơn vị, địa phương tổ chức chủ trì, phối hợp thực hiện trong năm 2022.

Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch; phát triển các lĩnh vực văn hoá, thực hiện tiến bộ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội...
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt yêu cầu, các cấp, các ngành cần bám sát thực tiễn, tập trung hành động quyết liệt, sáng tạo, bứt phá trên các lĩnh vực, bằng những giải pháp cụ thể, trọng tâm, hiệu quả nhất để đạt tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, tạo nền tảng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải biểu dương các cấp, các ngành đã tập trung, dồn tổng lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

“Dù bối cảnh nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, đã đạt được những kết quả khả quan, giữ vững đời sống và sự ổn định, tiếp tục phát triển của người dân”, Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá.

Tuy nhiên, vẫn còn có một bộ phận chủ quan, lơ là, thiếu sâu sát trong công việc, làm mất thời cơ phát triển, không tạo được sự đột phá, góp phần tăng trưởng kinh tế cho địa phương. Vấn đề này cần nghiêm túc nhìn nhận, tăng cường tính nhạy bén trong nhìn nhận sự việc, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành.
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải yêu cầu UBND tỉnh chọn việc trọng tâm, trọng điểm để làm, giao chỉ tiêu cho các đơn vị, địa phương một cách cụ thể, ấn định thời gian hoàn thành. Tăng cường trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là sự chủ động trong chuẩn bị các điều kiện trong triển khai các dự án, công trình. Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trước Đảng, trước nhân dân.
Ông Hải lưu ý, năm 2022, Tỉnh ủy sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng trong thực thi nhiệm vụ cán bộ, đảng viên các cấp. Cùng với đó, HĐND tỉnh sẽ giám sát chặt chẽ, giám sát sâu các lĩnh vực…/. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục