7 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần từ 12 - 18/4

08:30' - 10/04/2021
BNEWS Tuần từ 12 - 18/4, có 7 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ tiền mặt.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

- Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect  (mã chứng khoán: VND) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 12/4/2021 và chốt chi trả ngày 13/4/2021. Ngày thực hiện chi trả 24/4/2021.

- Công ty cổ phần Phát triển điện Trà Vinh (mã chứng khoán: DTV) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 15/4/2021 và chốt chi trả ngày 16/4/2021. Ngày thực hiện chi trả 29/4/2021.

- Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: BSH) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 13/4/2021 và chốt chi trả ngày 14/4/2021. Ngày thực hiện chi trả 28/4/2021.

- Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT (mã chứng khoán: FOC) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 200%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 13/4/2021 và chốt chi trả ngày 14/4/2021. Ngày thực hiện chi trả 29/4/2021.

- Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (mã chứng khoán: HAC) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 8%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 15/4/2021 và chốt chi trả ngày 16/4/2021. Ngày thực hiện chi trả 10/5/2021.

- Công ty cổ phần Thuỷ sản Cà Mau (mã chứng khoán: CAT) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 12/4/2021 và chốt chi trả ngày 13/4/2021. Ngày thực hiện chi trả 29/4/2021.

- Công ty cổ phần Cafico Việt Nam (mã chứng khoán: CFC) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 14/4/2021 và chốt chi trả ngày 15/4/2021. Ngày thực hiện chi trả 29/4/2021./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục